W dniu 81. rocznicy agresji ZSRR na Polskę oddaliśmy hołd ofiarom sowieckiej okupacji terenów Rzeczypospolitej Polskiej, a także strażnikom Ich pamięci – działaczom antykomunistycznej opozycji w PRL, a w sposób szczególny śp. Wojciechowi Ziembińskiemu – współzałożycielowi KOR-u, członkowi ROPCiO, inicjatorowi wzniesienia na warszawskim Muranowie wymownego Pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.

 

17 września 2020 r. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z Fundacją Walczących o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych oraz Instytutem Pamięci Narodowej zorganizowali w Warszawie Ogólnopolski Zjazd Formacji Niepodległościowej. Rozpoczął się on Mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji zamordowanych, zmarłych oraz żyjących działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Nabożeństwu koncelebrowanemu przez kapelanów środowisk zrzeszających opozycjonistów z czasów PRL oraz kapłanów Ordynariatu Polowego przewodniczył ks. płk Mariusz Tołwiński.


Po Eucharystii uczestnicy Zjazdu Formacji Niepodległościowej udali się pod Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, by oddać hołd ofiarom radzieckiego najeźdźcy, który dokładnie przed 81 laty, 17 września 1939 r., dokonał inwazji na terytorium Rzeczypospolitej, pogrążonej już w wojnie z Niemcami, a także aby upamiętnić jednego ze swych kolegów – Wojciecha Ziembińskiego, wieloletniego działacza opozycji antykomunistycznej, orędownika powstania w centrum stolicy pomnika symbolizującego konsekwencje agresji ZSRR na Polskę. W uroczystości przy słynnym monumencie przedstawiającym wagon deportacyjny wzięli również udział wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, marszałek senior Sejmu Antoni Macierewicz, reprezentujący ministra obrony narodowej szef gabinetu politycznego MON Łukasz Kudlicki, dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Robert Głąb, prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, a także przedstawiciele środowisk kombatanckich i opozycji antykomunistycznej, poczty sztandarowe i młodzież szkolna. Gośćmi specjalnymi wydarzenia były Zdzisława Zarębska, małżonka, oraz Teresa Krynicka-Więckowska i Małgorzata Ziembińska – córki śp. Wojciecha Ziembińskiego.


Podczas uroczystości głos zabrali organizatorzy Zjazdu: szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek oraz – w imieniu Formacji Niepodległościowej – prof. Wisław Wysocki.


81 lat temu Rosja sowiecka zapragnęła dokończyć dzieła rozpoczętego trzy tygodnie wcześniej przez narodowosocjalistyczną niemiecką III Rzeszę. Rzeczpospolita, która w 1918 roku – można powiedzieć – wbrew światu odzyskała swą niepodległość i obroniła ją w 1920 roku, miała zakończyć swój żywot, miała być na zawsze złożona do grobu. Diabelski pakt podpisany na Kremlu 23 sierpnia 1939 roku między Hitlerem a Stalinem miał wymazać na zawsze Polskę z mapy serc i myśli całego świata – przypomniał Jan Józef Kasprzyk.


Po raz kolejny w historii dwa sąsiednie mocarstwa zdecydowały o czwartym już rozbiorze Rzeczypospolitej. Ale Polska nie umarła. Choć zapłaciła za stanowcze „nie”, powiedziane dwóm zbrodniczym totalitaryzmom w 1939 r., ogromną cenę. Polska nie umarła, bo żył jej duch. Nie było państwa, ale istniał naród, bo pamięć i troska o to, aby odrodziła się wolna Polska, przetrwała w sercach i umysłach rodaków, choć tak bardzo byli poddawani represjom ze strony jednego i drugiego okupanta, a potem, przez blisko pół wieku, przez okupanta komunistycznego – powiedział Szef Urzędu i dodał:


Ale Polska przetrwała dzięki takim ludziom, jak Wojciech Ziembiński. Polska przetrwała dzięki obecnym tu dziś weteranom walk o niepodległość i działaczom opozycji antykomunistycznej!


Podczas uroczystości odczytano także listy okolicznościowe od premiera Mateusza Morawieckiego i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.


Chylimy przed Wami czoła. Wolna Polska, w której dzisiaj żyjemy, wykuwała się w nierównej walce z totalitarnym systemem: na niezliczonych demonstracjach, konspiracyjnych spotkaniach, w organizowaniu druku wolnościowej prasy i w docieraniu do rodaków z prawdą o rzeczywistości. Powiedzieć, że była to misja obarczona ryzykiem, to nie powiedzieć nic. Przez lata byliście prześladowani, przesłuchiwani, represjonowani. Wielu złożyło na ołtarzu niepodległości najwyższą ofiarę. Ci, którzy nie doczekali zwycięstwa, na zawsze zostaną w naszej pamięci – napisał szef Rady Ministrów w liście odczytanym przez ministra Kasprzyka.


Podczas uroczystości szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorował odznaczeniami resortowymi zasłużonych działaczy opozycji w PRL. Medalem „Pro Bono Poloniae” wyróżniony został prof. Romuald Szeremietiew. Natomiast medale „Pro Patria” otrzymali: Maksymilian Biskupski, Jerzy Zenon Bogumił, Henryk Knakiewicz, ks. Prałat Wiesław Migdał, Mirosława Niewiarowska, Łukasz Bohdan Ossowski, Stanisław Sakwa, Włodzimierz Jacek Sarnecki oraz Zdzisław Wandycz.


Następnie miało miejsce odsłonięcie tablicy w hołdzie śp. Wojciechowi Ziembińskiemu, umieszczonej przy monumencie ku czci poległych i pomordowanych na Wschodzie, w szczególności wywiezionych do łagrów na Syberii i ofiar zbrodni katyńskiej, o którego wybudowanie Ziembiński tak zabiegał. Aktu inauguracji dokonała żona opozycjonisty wraz z córkami, a także minister Jan Józef Kasprzyk, prezes Jarosław Szarek, wicemarszałek Małgorzata Gosiewska, marszałek senior Antoni Macierewicz, prof. Wiesław Wysocki oraz sędzia Bogusław Nizieński, przewodniczący Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Szefie Urzędu.


Tablicę pobłogosławił ks. prałat Józef Maj, kapelan środowisk opozycji antykomunistycznej, po czym delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów w hołdzie Wojciechowi Ziembińskiemu, który całe swoje życie poświęcił walce z komunizmem w Polsce oraz odkłamywaniu propagandowej wersji polskiej historii. Na zakończenie złożono wspólny wieniec przed Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.


Ostatnim punktem czwartkowych uroczystości było spotkanie środowiskowe działaczy opozycji antykomunistycznej, połączone z konferencją naukową.


Ogólnopolski Zjazd Formacji Niepodległościowej został zorganizowany w dowód wdzięczności oraz szacunku dla członków nurtu niepodległościowego, którzy położyli szczególne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu. Poświęcenie działaczy opozycji antykomunistycznej w walce z reżimem komunistycznym o suwerenną Polskę było bezcennym świadectwem Ich umiłowania wolności i Ojczyzny. Nigdy nie wolno nam o tym zapomnieć!

 

--

Wojciech Ziembiński (ur. 22 marca 1925 r.) był wieloletnim działaczem antykomunistycznym, który szczególną wagę przykładał do odkłamywania propagandowej wizji polskiej historii. Pochodził z rodziny wywodzącej się z Kresów. Podczas II wojny światowej służył w Szarych Szeregach oraz działających na Pomorzu organizacjach „Pobudka” i „Walka”.

 

W wieku siedemnastu lat próbował podjąć desperacką próbę przedarcia się do Wielkiej Brytanii. Został aresztowany przez Niemców i skierowany na roboty przymusowe do Nadrenii. Po wyzwoleniu przystąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W obliczu ich rozwiązania zdecydował się na powrót do kraju.

 

Był współzałożycielem i redaktorem pism II obiegu – „Opinii”, „Rzeczypospolitej”, „Solidarności Narodu”, „Polski Jutra” i innych. Był inspiratorem i współautorem wielu programowych dokumentów polskiej formacji niepodległościowej, rzecznikiem respektowania praw Kościoła oraz odzyskania prawa Narodu do samostanowienia poprzez wolne wybory.

 

Ziembiński był współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników oraz członkiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W stanie wojennym pozostał w podziemiu do momentu aresztowania, skazany i więziony przez władze komunistyczne w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej. Zmarł 13 stycznia 2001 r., został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.