7 września br., na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w Warszawie szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w otwarciu wystawy plenerowej „Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności”.

 

Czterdziesty jubileusz powstania NSZZ „Solidarność” stał się okazją do zorganizowania wystawy, prezentującej dorobek zawodowy, społeczny i naukowy Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego na przestrzeni 61 lat jego życia. Na piętnastu tablicach przedstawiono liczne zadania, których podejmował się Lech Kaczyński – jako działacz opozycji antykomunistycznej, prawnik – znawca prawa pracy, minister w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Minister Sprawiedliwości, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, aż do jego tragicznej śmierci 10 kwietnia 2010 r.

 

Wśród zgromadzonych na uroczystym otwarciu ekspozycji znaleźli się m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

 

Prezydent Andrzej Duda przekazał list, który podczas ceremonii odczytał minister Wojciech Kolarski. Prezydent zaznaczył w nim:

– Lech Kaczyński był spadkobiercą i kontynuatorem tych generacji, które wywalczyły dla Polski niepodległość, stawiały zręby na nowo suwerennego państwa i toczyły zmagania w jego obronie. Bez żadnej przesady można powiedzieć, że uosabiał On etos Solidarności. Podkreślił, że: Lech Kaczyński napisał swoim życiem opowieść o polskim umiłowaniu wolności. O dumie, godności i honorze; o tym, że „warto być Polakiem”. O wierności i odwadze w głoszeniu prawdy. O powinnościach człowieka i obywatela. O międzyludzkiej solidarności.

 

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński zwrócił się do zebranych:

– Droga do wolności nie była ani łatwa, ani prosta. Aby ją przebyć, trzeba było odwagi i wytrwałości ludzi, którzy budowali „Solidarność”. Do grona tych ludzi należał Lech Kaczyński – jak głosi tytuł dzisiejszej wystawy: „Człowiek Solidarności” – mówił prof. Gliński podczas uroczystego otwarcia wystawy.

 

Jarosław Kaczyński, przemawiając podczas wydarzenia, wyraził wdzięczność twórcom wystawy za inicjatywę, która przypomina długą, choć w krótkim życiu, polityczną drogę jego brata.

– Był rzeczywiście człowiekiem Solidarności, w podwójnym tego słowa znaczeniu – cenił wartości budujące polską tożsamość i polską siłę, która pozwala nam trwać – mówił prezes PiS. Podkreślił także, że w życiu Lecha Kaczyńskiego ważne było także i to, że nigdy i w żadnym momencie swojego życia, także wtedy, kiedy pełnił najwyższą funkcję w państwie, funkcję prezydenta, nigdy nie traktował swoich kolegów z Solidarności, niezależnie od tego, co robili, z góry. – Był dla nich zawsze kolegą, towarzyszem broni. To też było dla niego ogromnie charakterystyczne, bo nie wszyscy potrafią zachować się w ten sposób. Leszek potrafił – zaznaczył.

 

Wystawę "Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności" przygotował Instytut Dziedzictwa Solidarności we współpracy z NSZZ "Solidarność" oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.