Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację z Poczty Polskiej, która realizuje przekazy pieniężne zlecane przez Urząd w wykonaniu decyzji o przyznaniu pomocy pieniężnej i świadczeń pieniężnych dla Podopiecznych Urzędu, w którym Poczta Polska ostrzega o możliwości wystąpienia ryzyka związanego z zakłóceniami w realizacji przekazów pieniężnych.

 

Zakłócenia te mogłyby polegać na braku możliwości doręczenia przekazu, braku możliwości uzyskania potwierdzenia odbioru przekazu czy braku dotrzymania terminu doręczenia przekazu z przyczyn nie leżących po stronie Poczty Polskiej, a związanych z aktualną sytuacją zagrożenia epidemicznego w Polsce.

 

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy naszych Podopiecznych, którzy korzystają ze świadczeń pieniężnych i pomocy pieniężnej przyznawanych i wypłacanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, aby jako formę wypłaty tych świadczeń wybierali przelew na wskazany przez siebie rachunek bankowy i zrezygnowali na czas trwania epidemii z drugiego sposobu przekazywania przyznanych kwot tj. z przekazów pocztowych na adres zamieszkania.


Przelewy na rachunki bankowe w tym momencie wydają się formą wypłaty dającą największą pewność sprawnego dotarcia świadczeń pieniężnych i pomocy pieniężnej do ich adresatów.


Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że na dzień dzisiejszy nie dotarły do nas od naszych Podopiecznych żadne sygnały o problemach w realizacji przekazów pieniężnych zleconych dotychczas Poczcie Polskiej. Niemniej jednak, w sytuacji rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, można spodziewać się ewentualnych zakłóceń w funkcjonowaniu operatora pocztowego.

 

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji życząc dużo zdrowia i pogody ducha.
Zespół UdSKiOR