4 lutego br. w Warszawie odbył się jubileusz 100. urodzin kpt. Haliny Górki-Grabowskiej, jednej z ostatnich żyjących Dam Orderu Wojennego Virtuti Militari, żołnierza 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

 

- Z okazji setnych urodzin proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje, życzenia i wyrazy wdzięczności za wszystkie dokonania i służbę Ojczyźnie – napisał do Jubilatki Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Andrzej Duda podkreślił, że Pani Kapitan zawsze służyła Polsce.

 

- W czasie wojny, mimo trudów i niebezpieczeństw, działała Pani w konspiracji jako łączniczka. Nie da się policzyć, ile ludzkich istnień udało się uratować dzięki zebranym przez Panią informacjom, dostarczonym lekom, opatrunkom i broni – dodał prezydent w liście odczytanym przez płk. Macieja Stępnia z Biura Bezpieczeństwa Narodowego.


Podczas ceremonii Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował Weterankę medalem „Pro Patria" oraz wręczył replikę szabli oficerskiej z okresu międzywojennego. W swoim przemówieniu Minister Kasprzyk podkreślił, że w życiu Pani Kapitan odbija się doświadczenie Polski z minionego wieku. O Jubilatce powiedział:


- Zawsze oddana sprawie, oddana drugiemu człowiekowi, nie myśląca o sobie, lecz myśląca o innych, poświęcająca swoje najpiękniejsze lata życia, lata młodości temu, co jest najcenniejsze w życiu narodu i państwa, czyli niepodległości.

 

Po czym Szef UdSKiOR zwrócił się do kpt. Haliny Górki-Grabowskiej:

 

- Czcigodna Jubilatko, Czcigodna Pani Kapitan, jest dla nas ogromnym honorem i zaszczytem, że możemy świętować wraz z Panią, że możemy Pani podziękować za wspaniałe życie. Życie, w którym ogniskuje się całe nasze doświadczenie historyczne XX w. Dziękujemy, że zawsze stała Pani po stronie dobra, wartości i niepodległości Polski. Dziękujemy za to, że nie zadawała Pani w czasie drugiej wojny światowej pytań „dlaczego?” i „ po co?”. Tylko służyła sprawie. Dzięki Pani mamy wolną Polskę.

 

Jubilatka podzieliła się z zebranymi przeżyciami z czasów wojny i partyzantki. Ludzie starsi, ludzie, którzy mieli za sobą już wiele trudu, wiele przeżyć wojny i poniewierkę, tracili życie, tracili swoje domy, swoje rodziny, dlatego że byli Polakami  - wspominała.

 

Uroczystości zakończyło składanie życzeń i uroczysty obiad z udziałem zaproszonych gości, wydany na cześć Jubilatki.

 

Organizatorem uroczystości był płk Bronisław Maciaszczyk, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia – Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. Na urodzinowym spotkaniu w sali kolumnowej Hotelu Łazienkowskiego zgromadzili się Damy i Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz członkowie Klubu. Oprócz Szefa UdSKiOR Jana Józefa Kasprzyka w uroczystości wzięli udział przedstawiciele: Biura Bezpieczeństwa Narodowego – płk Maciej Stępień i Michał Grzelak, prezydenta m.st. Warszawy – Zbigniew Pałasz, Ambasady Stanów Zjednoczonych – Piotr Chudy, a także zastępca dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich m.st. Warszawy, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie oraz dowódca 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego im. mjr. Stefana Bronisława Starzyńskiego. 

 


Pani kpt. Halina GÓRKA-GRABOWSKA zd. Holc urodziła się 29.01.1920 r. we Włodzimierzu Wołyńskim. W lipcu 1941 r. wstąpiła do ZWZ we Włodzimierzu Wołyńskim. Pełniła funkcję łączniczki pod komendą plut. pchor. Władysława Siemaszko ps. „Wir” (prywatnie-szwagra), a następnie Sylwestra Borkowskiego ps. „Biały” oraz Jana Kozińskiego ps. „Kosa”. W organizacji posługiwała się pseudonimami „Kreska”-„Katarzynka”, pozyskiwała informacje o przemieszczaniu wojsk niemieckich. Przenosiła broń, meldunki, prasę konspiracyjną, leki środki opatrunkowe, załatwiała organizowała dostawy zaopatrzenia dla oddziałów terenowych. Utrzymywała łączność z miejscowym gettem. W sierpniu 1942 r. została aresztowana przez Niemców i osadzona w więzieniu w Równem. Po zwolnieniu z więzienia w listopadzie 1942 r. wróciła do konspiracji. W styczniu 1944 r. została oddelegowana do oddziałów partyzanckich 27 WDP AK, pełniła w niej funkcję szefa kancelarii 1. batalionu 23. pułku piechoty AK „Osnowa”. W maju 1944 r. wraz ze zgrupowaniem kpt. Kazimierza Rzaniaka ps. „Garda” przeszła linię frontu niemiecko-radzieckiego na rzece Prypeć i wstąpiła do 1. Armii Wojska Polskiego. Została przydzielona do kompanii fizylierek, a następnie była telefonistką i lektorką w 5. pułku piechoty. W Wojsku Polskim służyła do sierpnia 1944 r., zwolniona ze względu na zły stan zdrowia. W grudniu 1944 r. wyszła w Lublinie za mąż za swego b. dowódcę, kpt. Zygmunta Górkę-Grabowskiego ps. „Zając”. Od 15 listopada 1945 r. pracowała zawodowo jako księgowa w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach na terenie Łodzi i Warszawy, m.in. w Centralnym Domu Dziecka przy ul. Brackiej 25. W sierpniu 1980 r. przeszła na emeryturę.
Za działalność w Armii Krajowej Pani Halina Górka-Grabowska została odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Posiada również wiele innych nadanych odznaczeń wojennych i upamiętniających – Krzyż Walecznych (Londyn 1949 r.), Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (nadany w marcu 1944 r. przez dowódcę 27 WDP AK), Krzyż Armii Krajowej (Londyn 1983 r.), Medal Wojska (Londyn 1948 r.), Krzyż Partyzancki (1959 r.). W 1981 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2007 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest wieloletnim członkiem Zarządu Klubu Kawalerów Orderu Virtuti Militari, obecnie także wiceprezesem i (od listopada 2019 r.) skarbnikiem Klubu.