We wtorek, 10 grudnia br, w siedzibie warszawskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odbyło się spotkanie opłatkowe z kombatantami AK. Jak co roku, na wspólne podzielenie się opłatkiem przybył Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

W wigilijnym spotkaniu patriotycznym uczestniczyli także przedstawiciele samorządu i harcerstwa.

Wszystkich obecnych powitał prezes warszawskiego okręgu ŚZŻAK Stanisław Jan Majewski.

 

Minister Kasprzyk zwrócił się do kombatantów słowami:

Nadchodzące święta Bożego Narodzenia to okazja, by kolejny raz podziękować Wam drodzy Weterani za to, że my współcześni, możemy łamać się białym opłatkiem, a nie czarnym chlebem i spotykać się przy stole wigilijnym w wolnej Polsce.

 

Dzięki temu, że Państwu, żołnierzom Armii Krajowej nie zabrakło odwagi, wiary, nadziei, miłości, to my współcześni mamy biały opłatek i wolną Polskę. I za to, przy świątecznym stole chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować. Jednocześnie życzę Państwu, abyście byli z nami jak najdłużej, aby było jak najmniej tych pustych miejsc przy wigilijnym stole. Dlatego, że każdy z Państwa jest nam współczesnym bardzo potrzebny, bo to Wy jesteście drogowskazami dla nas młodszych pokoleń, którędy iść i jak służyć Polsce. Jesteście nam, Czcigodni Weterani potrzebni, aby uczyć nas nadal czym jest patriotyzm i miłość ojczyzny. Za tę lekcję udzielaną obecnie i za tę lekcję, której udzielać nam będziecie w najbliższych miesiącach i daj Boże długich latach też Wam bardzo serdecznie dziękujemy.

 

Życzę Wam, abyśmy w przyszłym roku mogli spotkać się w tym samym gronie, a nawet jeżeli będą kolejne puste krzesła, to my wierzymy głęboko, że na tych krzesłach zasiadają ci, którzy przez lata tworzyli okręg warszawski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i że są razem z nami. 

 

Dla kombatantów był to czas radowania się ze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i łamania się opłatkiem, a także chwila na wspomnienie tych, których tego roku przy wigilijnym stole zabrakło.