W niedzielę, 8 grudnia br., w Krakowie odbyły się uroczystości upamiętniające 152. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego z udziałem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.

 

W obchodach udział wzięli – oprócz Szefa UdSKiOR – Konsul Generalny Republiki Węgierskiej dr hab. Adrienne Körmendy, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego prof. Jan Tadeusz Duda, przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, uczniowie i dyrekcja krakowskich szkół im. Józefa Piłsudskiego, poczty sztandarowe oraz krakowianie.

 

Tegoroczne obchody zainaugurowała Msza św. sprawowana w wawelskiej bazylice archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do Krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, gdzie spoczywa Marszałek Piłsudski. Po wspólnej modlitwie minister Kasprzyk w uznaniu zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny medalem „Pro Patria” uhonorował Marka Bika – byłego działacza opozycji antykomunistycznej w PRL i więźnia politycznego.

 

Gromadzimy się dziś przy grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby naszą obecnością podziękować mu za to, że żyjemy w wolnej Polsce. Za to, że 101 lat temu, dzięki jego wybitnemu działaniu, Polska powróciła na mapę świata. W przyszłym roku świętować będziemy stulecie tego wielkiego zwycięstwa, kiedy armia polska pod dowództwem Marszałka zatrzymała hordy bolszewików i uratowała nie tylko swoją niepodległość, ale i tożsamość Europy – powiedział Szef UdSKiOR, podkreślając wybitne zasługi Komendanta dla umacniania wiary w niepodległą Polskę wśród kolejnych pokoleń jej obywateli:

 

Wydaje się, że największą zasługą Józefa Piłsudskiego było to, że potrafił w momencie niezwykle trudnym, w jakim znajdowała się Polska po klęsce powstania styczniowego, rozbudzić w Polakach wolę walki. Marszałek, wtedy jeszcze jako komendant, powtarzał, iż należy stawiać sobie cele, które wydają się nie do zrealizowania; że trzeba zawsze wierzyć mocno w to, co się robi; że mieć trzeba nadzieję wbrew wszelkiej nadziei. To jest testament Józefa Piłsudskiego kierowany do każdego z nas, również współcześnie: zawsze wierzyć, że niepodległa Polska jest największą wartością i nigdy tego daru niepodległości nie utracić – stwierdził.

 

Podczas uroczystości przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego prof. Jan Tadeusz Duda w imieniu marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego uhonorował sztandar Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Piłsudskiego w Krakowie Krzyżem Małopolski.

 

Następnie delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przy grobach Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Pierwszej Damy Marii Kaczyńskiej. Na zakończenie uroczystości jej uczestnicy odśpiewali pieśń I Brygady Legionów Polskich.

 

Józef Klemens Piłsudski herbu Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 w Zułowie na Wileńszczyźnie, w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Ojciec, Józef Wincenty (1833–1902), był podczas powstania w 1863 r. komisarzem Rządu Narodowego na powiat rosieński, matka – Maria z Billewiczów (1842–1884) – pochodziła ze znanego rodu szlacheckiego herbu Mogiła. Józef był czwartym w kolejności dzieckiem państwa Piłsudskich. Miał jedenaścioro rodzeństwa. Został ochrzczony 15 grudnia 1867 r. w kościele rzymskokatolickim w majątku Sorokpol (dekanat święciański). Maria Piłsudska wychowywała swoje dzieci w duchu głęboko patriotycznym, dbała też o ich wykształcenie.