W czwartek, 5 grudnia br., uczczono 152. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość zainaugurowała ceremonia złożenia kwiatów przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. W ceremonii wziął udział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Hołd Komendantowi I Brygady Legionów Polskich oddali także weterani Armii Krajowej i innych środowisk kombatanckich, przedstawiciele najwyższych władz państwowych: w imieniu marszałek Sejmu Elżbiety Witek wieniec złożył poseł Piotr Babinetz, a także przedstawiciele Wojska Polskiego, w tym dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Robert Głąb, byli opozycjoniści z czasów PRL, poczty sztandarowe i mieszkańcy Warszawy.

 

Następnie, po odmówieniu wspólnej modlitwy, delegacje biorące udział w uroczystości złożyły pod Ścianą Śmierci na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie wspólny wieniec w hołdzie bohaterom zamordowanym przez komunistów.

 

Podczas uroczystej gali w byłym areszcie śledczym na stołecznym Mokotowie Szef UdSKiOR uhonorował osoby zasłużone w działalności niepodległościowej odznaczeniami „Pro Bono Poloniae” oraz „Pro Patria". Wyróżnionymi w większej części zostali byli działacze Konfederacji Polski Niepodległej. Wśród wyróżnionych medalami "Pro Bono Poloniae" znalazł się dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz, a także Zbigniew Andrzej Adamczyk, Andrzej Karol Anusz, Andrzej Chyłek, Michał Janiszewski, Krzysztof Piotr Laga, Krzysztof Zbigniew Lancman, Marek Wojciech Michalik, Kazimierz Czesław Wilk. Natomiast medalami "Pro Patria" uhonorowani zostali: Grzegorz Maciej Cygonik, por. Jerzy Nowicki, Andrzej Rytka, Paweł Szabłowski, Piotr Wojciech Wójcik.

 

Przed ceremonią wręczenia medali odczytano również listy okolicznościowe od premiera Mateusza Morawieckiego oraz od marszałek Sejmu Elżbiety Witek, w których podkreślili oni rolę Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz w budowie II Rzeczypospolitej.

 

Jan Józef Kasprzyk przypomniał, że były areszt jest miejscem, w którym ginęli ludzie wychowani przez marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Ci, którzy przelewali swoją krew w murach więzienia przy ul. Rakowieckiej, byli pokoleniem wychowanym przez Józefa Piłsudskiego w kulcie niepodległości. Wielkość Marszałka bierze się z tego, że wychował nie tylko sobie współczesnych, ale stał się wychowawcą następnych pokoleń. Dodał także: – Przekonał Polaków, że niepodległość jest najcenniejszym darem. Przekonał do tego swoje pokolenie, ale i wychował w tym duchu pokolenie następne, które tworzyło struktury państwa podziemnego i pokolenie, które walczyło z okupacją sowiecką.

 

W związku z obchodami 152. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego w Warszawie Andrzej Chyłek – prezes Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoi Owsianego – przyznał Krzyże „Zasłużonego dla Konfederacji Polski Niepodległej”. Odznaczenia otrzymało 46 osób, w tym m.in. działacze opozycji antykomunistycznej. Wyróżniony został także minister Jan Józef Kasprzyk.

 

Fundamentalnym wkładem KPN w latach 1979-1989 było umacnianie w polskim społeczeństwie przekonania, że Polska zasługuje na niepodległość i może ją odzyskać. Uroczystość zakończył koncert Leszka Czajkowskiego.