Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wsłuchując się w głosy płynące od podopiecznych Urzędu, zdecydował o rozszerzeniu o aparaty słuchowe Programu dofinansowania zakupu wyrobów medycznych, dającego możliwość uzyskania pomocy finansowej w zakupie wskazanych w nim wyrobów medycznych.


Kombatanci, ofiary represji, osoby deportowane, żołnierze-górnicy, cywilne niewidome ofiary działań wojennych mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania na zakup: aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, w tym wózków o napędzie elektrycznym, łóżek rehabilitacyjnych, materaców przeciwodleżynowych, lup elektronicznych, koncentratorów tlenu.


Szczegóły dotyczące zasad korzystania z Programu oraz formularze wniosków o przyznanie pomocy pieniężnej znajdują się na stronie internetowej Urzędu: Program dofinansowania do zakupu wyrobów medycznych w 2019 roku.

 

Serdecznie zachęcamy do korzystania z tej formy finansowego wsparcia, która będzie dostępna do 31 grudnia br. lub do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków.