W środę, 2 października 2019 r., we wrocławskim Narodowym Forum Muzyki odbyła się inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. W uroczystości udział wziął Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Wydarzenie rozpoczęła krótka część artystyczna w wykonaniu Chóru Reprezentacyjnego AWL i Sekcji Działań Nieregularnych. Następnie głos zabrał Rektor-Komendant uczelni gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, który przywitał zebranych i przedstawił plany Akademii na najbliższy rok. Po uroczystym ślubowaniu, które złożyli studenci I roku, odczytane zostały listy od prezydenta RP Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej. Okolicznościowe przemówienia wygłosili sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot oraz przewodniczący samorządu studenckiego AWL sierż. pchor. Radosław Turczyński.

 

Podczas uroczystości minister Kasprzyk, w uznaniu zasług w upowszechnianiu wiedzy i kultywowaniu pamięci o historii walk niepodległościowych, odznaczył Rektora uczelni gen. Skorupkę medalem „Pro Bono Poloniae”, zaś płk. Jacka Narlocha, ppłk. Wojciecha Czerechowskiego oraz ppłk. Józefa Ledzianowskiego medalami „Pro Patria”. Najlepsi studenci AWL otrzymali z rąk Szefa UdSKiOR nagrody i wyróżnienia. Wręczone zostały także dyplomy doktorskie. Na zakończenie inauguracji wykład na temat współczesnych wyzwań geopolitycznych, z którymi musi zmierzyć się Polska, wygłosił dr hab. Tadeusz Marczak.

 

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

 

Tradycje Akademii sięgają okresu I Rzeczypospolitej, kiedy to w 1765 roku utworzono w Warszawie Szkołę Rycerską, którą ukończyło około 600 oficerów. Byli wśród nich późniejsi słynni dowódcy i bohaterowie Narodu Polskiego: Jakub Jasiński, Józef Sowiński i Tadeusz Kościuszko. Następnie misję kształcenia oficerów Wojska Polskiego kontynuowały Korpusy Kadetów w Księstwie Warszawskim oraz Szkoła Podchorążych Piechoty w Królestwie Polskim. W latach 1809-1831 istniały: Szkoła Elementarna Artylerii i Inżynierii, Szkoła Aplikacyjna Artylerii i Inżynierii, Szkoła Podchorążych Piechoty oraz Szkoła Podchorążych Piechoty i Jazdy, gdzie szlify oficerskie zdobywali przyszli bohaterowie powstań narodowych. To właśnie podchorążowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie pod dowództwem ppor. Piotra Wysockiego zainicjowali 29 listopada 1830 roku wybuch powstania. Na pamiątkę nocy listopadowej corocznie obchodzony jest Dzień Podchorążego, będący jednocześnie świętem Akademii. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku armia odzyskała swój narodowy charakter i nastąpił dynamiczny rozwój szkolnictwa wojskowego. W latach 1918-1939 szkoły kształcące przyszłych oficerów spełniły istotną rolę w przygotowaniu kadry dowódczej armii II Rzeczypospolitej. Ich absolwenci zdali trudny egzamin we wrześniu 1939 roku oraz w późniejszych walkach toczonych na frontach II wojny światowej. Do najwybitniejszych jej absolwentów należą m.in.: Władysław Raginis, Zygmund Szendzielarz, Łukasz Ciepliński i Franciszek Dąbrowski. W okresie II wojny światowej na szczególne podkreślenie zasługuje fakt zorganizowania i zrealizowania szkolenia kadr oficerskich Armii Krajowej, co było ewenementem na skalę światową, gdyż tylko AK przeprowadzała takie szkolenia w tajnych szkołach podchorążych, zachowując warunki pełnej konspiracji. W latach 1945-1989, po wielu wcześniejszych próbach utworzenia szkoły oficerskiej kształcącej na odpowiednim poziomie, dopiero w 1962 roku utworzono Oficerską Szkołę Wojsk Zmechanizowanych. W 1967 roku została ona przekształcona w Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych. W dniu 1 października 2002 roku, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 roku, przy wykorzystaniu potencjału szkół wojskowych z Wrocławia, Poznania i Torunia, powołana została do życia Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.