W piątek, 7 czerwca 2019 r. w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie odbył się Wieczór Jubileuszowy 60-lecia działalności "Tygodnia Polskiego", najpopularniejszego pisma informacyjnego polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii, kontynuatora byłego organu Rządu RP na Uchodźstwie – „Dziennika Polskiego”. W uroczystości, na którą licznie przybyli Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciele organizacji polonijnych na Wyspach, wziął udział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Podczas Gali z prelekcją o „Tygodniu Polskim” jako panoramie polskiej emigracji w Zjednoczonym Królestwie wystąpił redaktor naczelny Jarosław Koźmiński, wręczono również honorowe nagrody periodyku. Za działalność na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego Szef UdSKiOR otrzymał honorową Nagrodę oraz tytuł Człowieka Roku „Tygodnia Polskiego”. Minister Kasprzyk przekazał natomiast Medal Stulecia Niepodległości przyznany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Karolinie Kaczorowskiej, wdowie po ostatnim prezydencie RP na Uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim. Odznaczenie odebrała córka Pani Prezydentowej Kaczorowskiej, Jagoda. Szef Urzędu odznaczył również zasłużonych działaczy brytyjskiej Polonii medalami „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria”.

 

80 lat temu rozpoczęła się trwająca pół wieku tułaczka Polaków, ale rozpoczęła się też wielka misja – tworzona przez władze Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie najpierw we Francji, a od roku 1940 w Wielkiej Brytanii. „Polski Londyn” dawał siłę walczącej Polsce, zmagającej się nie tylko z Niemcami i Sowietami, lecz także walczącej o przywrócenie Polski do grona państw niepodległych po II wojnie światowej. Kolejni prezydenci Rzeczypospolitej byli strażnikami świętego narodowego ognia, który był widoczny z oddali, również z umęczonej i poniewieranej przez komunistów Polski. Poczynając od prezydenta Władysława Raczkiewicza, a kończąc na prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim – byli to ci, którzy czuwali przy tym świętym ogniu, a wspierani byli przez wydawnictwa niezależne, do których należy „Tydzień Polski”. Pismo to ma już 60 lat. Przeprowadziło ono polską myśl niepodległościową przez okres zniewolenia komunistycznego i wprowadziło do czasów, w których Polska jest suwerenna. Często ten punkt widzenia – z oddali – jest wciąż bardzo ważnym punktem odniesienia dla Polaków mieszkających nad Wisłą – powiedział Minister Kasprzyk podczas uroczystości. – „Wolność jest dana, ale i zadana”, jak powiedział nasz wielki rodak, Jan Paweł II. Wolność trzeba pielęgnować, tak, jak czyni to redakcja „Tygodnia Polskiego”. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego – zakończył.

 

Na uroczystość przybyli z Polski także Sekretarz Stanu w KPRP Anna Maria Anders, Podsekretarz Stanu w MRPiPS Kazimierz Kuberski, Przewodniczący Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Szefie Urzędu sędzia Bogusław Nizieński, Dyrektor CBW Jan Tarczyński oraz posłowie na Sejm RP Andrzej Melak, Zbigniew Gryglas i Joanna Fabisiak.