1 grudnia br. podczas posiedzenia Rady Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk odebrał akt powołania do Rady Muzeum.

Uprzejmie informujemy, że Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Na mocy tej ustawy podniesiono m.in. próg dochodowy uprawniający do otrzymania świadczenia wyrównawczego dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

29 listopada br. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w uroczystości odsłonięcia muralu poświęconego obronie Reduty Ordona.

Prezentacja książki ,,Jak Pan został Piłsudskim?” z udziałem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odbyła się w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie.

25 listopada br. szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk moderował debatę poświęconą Kazimierzowi Plucie - Czachowskiemu ps. Kuczaba, płk. Wojska Polskiego, żołnierzowi I Brygady i jednemu z czołowych przywódców Związku Strzeleckiego, więźniowi bezpieki oraz organizatorowi nurtu niepodległościowego, który w czasach PRL był poddany trwającej 24 lata inwigilacji.

22 listopada br. na warszawskich Starych Powązkach uroczyście pochowano sprowadzone z Irlandii doczesne szczątki profesora Jana Leopolda Łukasiewicza, wybitnego logika i matematyka, kryptologa w czasie wojny polsko-bolszewickiej, wykładowcę Uniwersytetów we Lwowie, Warszawie i Dublinie, a także ministra oświaty w rządzie Ignacego Paderewskiego.

W poniedziałek w stolicy Irlandii Dublinie odbyły się uroczystości pożegnalne profesora Jana Łukasiewicza – światowej sławy naukowca, ministra w rządzie Ignacego Paderewskiego, dwukrotnego rektora Uniwersytetu Warszawskiego – w których uczestniczył minister Jan Kasprzyk.

 W niedzielę 20 listopada br. w Warszawie odbyły się uroczyste obchody upamiętniające Powstanie Zamojskie. Organizatorem wydarzenia był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

18 listopada br. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uczestniczył w obchodach święta 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. generała Tadeusza Kościuszki. Uroczystości były doskonałą okazją do uhonorowania zasłużonych żołnierzy.

16 listopada br. szef Urzedu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w upamiętnieniu rocznicy zamknięcia warszawskiego getta, które odbyło się przy murze dawnego getta przy XII Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza.