W związku z licznymi pytaniami uprzejmie informujemy, że śp. płk Lidia Lwow-Eberle ps. „Ewa”, sanitariuszka 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, spocznie na Powązkach Wojskowych w dniu 22 stycznia br. o godz. 13:00. Organizatorem uroczystości pogrzebowych jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Bliższe informacje można uzyskać u podpułkownika Adama Kunickiego pod numerem telefonu 723 998 691 lub pisząc na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Informacji dla przedstawicieli mediów udziela Julita Turos, rzecznik prasowy UdSKiOR (784 056 113, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

8 stycznia br. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyła się uroczystość pogrzebowa żołnierza Armii Krajowej - ppłk. Edmunda Baranowskieg ps. „Jur" - Powstańca Warszawskiego z batalionów „Miotła" i „Czata 49" zgrupowania „Radosław", działacza konspiracji, wieloletniego wiceprezesa Związku Powstańców Warszawskich.

Dziś na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach pożegnaliśmy śp. Wojciecha Jana Borowika - działacza opozycji antykomunistycznej, członka warszawskiego KIK, współpracownika KOR, KSS KOR, SKS, ROPCiO, KPN, działacza NZS i NSZZ "Solidarność", posła na Sejm II kadencji, prezesa Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

28 grudnia br. w siedzibie Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego odbyło się spotkanie z ks. bp. płk. Mirosławem Wolą, który kończy służbę wojskową z końcem bieżącego roku.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć, aby Nowonarodzony Chrystus darzył nas wszystkich wiarą i nadzieją, tak silną i potężną jak ta, którą mieli nasi praojcowie broniący przed stu laty cywilizacji łacińskiej przed bolszewicką nawałą. Niech Boża Dziecina daje zdrowie, siły i wszelkie łaski potrzebne w pracy i służbie Rzeczypospolitej, a Betlejemska Gwiazda oświetla wszystkie drogi Nowego Roku 2021.

22 grudnia 2020 r. w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające 30. rocznicę przekazania insygniów władzy II RP przez ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego pierwszemu polskiemu prezydentowi wybranemu po II wojnie światowej w wolnych wyborach Lechowi Wałęsie.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ponownie będzie realizował program dofinansowania zakupu aparatów słuchowych oraz program dofinansowania leczenia uzdrowiskowego dla kombatantów oraz ofiar represji, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie realizował program dofinansowania zakupu aparatów słuchowych oraz program dofinansowania leczenia uzdrowiskowego dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych .
To kolejny krok mający na celu zwiększenie zakresu wsparcia Państwa na rzecz poprawy jakości życia tych szczególnie zasłużonych dla Polski obywateli, którzy w latach 1956-1989 z narażeniem własnego życia, wolności, majątku lub praw pracowniczych angażowali się w działalność antykomunistyczną zmierzającą do odzyskania suwerenności i niepodległości Ojczyzny lub byli z tych powodów represjonowani.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 23a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2021 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego i art. 13b ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2021 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej i innych uprawnionych, zwanych dalej łącznie „osobami uprawnionymi”.