Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Czwartek, 4. Sierpień 2022
wieczne
 • Kartka z kalendarza

  1923 – rozkazem Ministra Spraw Wojskowych gen. Stanisława Szeptyckiego dzień 15 sierpnia – rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku – ustanowiony został Świętem Żołnierza Polskiego.

  1937 – Burmistrz Magdeburga ofiarował Polsce budynek, w którym więziony był przez Niemców w latach 1917-18 Józef  Piłsudski.

  1944 – na warszawskiej Ochocie i Woli Niemcy, wspomagani przez wojska SS RONA i rekrutujące się z kryminalistów oddziały Oskara Dirlewangera, rozpoczęli, trwającą trzy dni, masakrę ludności cywilnej. Zamordowano blisko 40 tysięcy Polaków (najwięcej – kilkanaście tysięcy osób, 5 sierpnia w czasie tzw. „czarnej soboty”).

  1944 – w Powstaniu Warszawskim podczas walk na Pl. Teatralnym zginął Krzysztof Kamil Baczyński (ur. 22 stycznia 1921 r.), wybitny poeta „Pokolenia Kolumbów”, żołnierz Szarych Szeregów i AK.

  1958 – w ramach walki z Kościołem władze komunistyczne nakazały usuwanie krzyży z sal lekcyjnych, co spotkało się z masowymi protestami duchowieństwa i wiernych. 
Raport 2016-2023

202306