Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Czwartek, 18. Sierpień 2022
wieczne
  • Kartka z kalendarza

    1772 – kapitulacja załogi konfederackiej na Jasnej Górze – ostatniego bastionu Konfederacji Barskiej.

    1916 – dowódcy legionowi – Józef Piłsudski, Kazimierz Sosnkowski, Józef Haller i Bolesław Roja – skierowali do Naczelnego Komitetu Narodowego memorandum, w którym zażądali, aby ten wystąpił do władz austriackich z oświadczeniem, że Legiony to „wojsko polskie, które bije się i umiera za niepodległość Polski”. W memorandum postulowano, aby NKN w porozumieniu ze stronnictwami politycznymi działającymi w Warszawie, powołał tymczasowy rząd polski. Zwracano również uwagę na zbyt proaustriacką politykę prowadzoną przez Departament Wojskowy NKN, na którego czele stał Władysław Sikorski, domagając się jego rozwiązania i zastąpienia Wydziałem Wojskowym, w którym zasiadaliby oficerowie legionowi dowodzący żołnierzami na froncie.

    1920 – rząd Francji odrzucił propozycje rumuńskie o zjednoczeniu się państw europejskich przeciwko bolszewickiej Rosji.

    1980 – Międzyzakładowe Komitety Strajkowe w Gdańsku i Szczecinie ogłosiły 21 postulatów strajkowych, w tym m.in: utworzenia niezależnych od władzy związków zawodowych, prawa do strajku, wolności słowa i druku.  
nr 9 (393) Wrzesień 2023

202309