Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1919 – powstanie sejneńskie, w wyniku którego oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej wyparły wojska litewskie z Suwalszczyzny.

1939 – w Moskwie ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i ZSRS Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow, w obecności Józefa Stalina, podpisali pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem, na mocy którego za kilka tygodni nastąpił kolejny rozbiór Polski.

1942 – scalenie Narodowej Organizacji Wojskowej z Armią Krajową.