Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1894 – w tajnej drukarni w Lipniszkach na Wileńszczyźnie wydrukowano pierwszy numer „Robotnika”, pisma konspiracyjnego wydawanego przez Polską Partię Socjalistyczną i redagowanego m.in. przez Józefa Piłsudskiego, Aleksandra Sulkiewicza i Stanisława Wojciechowskiego. W celu wprowadzenia w błąd policji rosyjskiej, jako datę wydania podano czerwiec, a miejsce wydania – Warszawę.

1916 – Józef Haller objął dowództwo nad II Brygadą Legionów Polskich.

1917 – z polecenia władz niemieckich aresztowano czołowych piłsudczyków stawiając im zarzut przygotowywania powstania. Wśród aresztowanych znaleźli się m.in. Wacław Jędrzejewicz, Stefan Pomarański, Adam Skwarczyński i Wojciech Stpiczyński. 

nr 10 (394) Październik 2023

202310