Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1794 – masowe wieszanie zdrajców ojczyzny – tj. członków prorosyjskiej Konfederacji Targowickiej na Pl. Zamkowym przez lud Warszawy.

1914 – w Sarajewie zamordowany został przez serbskiego bojowca Gawriło Principa następca tronu Austro-Węgier arcyksiążę Franciszek Ferdynand, co zdynamizowało napiętą sytuację międzynarodową i stało się bezpośrednią przyczyną wybuchu międzynarodowego konfliktu zbrojnego (I wojna światowa).

1919 – w Wersalu Roman Dmowski i Ignacy Paderewski podpisali w imieniu Polski traktat pokojowy (Traktat Wersalski), który formalnie przywrócił Polskę na mapę Europy i stał się fundamentem nowego porządku w Europie lat 20. i 30.

1927 – na Wawel sprowadzono z Paryża prochy Juliusza Słowackiego. Podczas uroczystości Józef Piłsudski wypowiedział historyczne słowa: Są ludzie i są prace ludzkie, tak silne i tak potężne, że śmierć przezwyciężają, że  żyją i obcują między nami.

1956 – w Poznaniu wybuchły protesty robotnicze („Poznański Czerwiec”), które przekształciły się w masowe demonstracje o charakterze antykomunistycznym, krwawo stłumione przez wojsko, milicję i służby bezpieczeństwa. Zginął m.in. 13-letni Romek Strzałkowski oraz blisko 100 osób. Nazajutrz premier PRL Józef Cyrankiewicz w przemówieniu radiowym zapowiedział, że każda ręka podniesiona na władzę ludową będzie odrąbywana, co oznaczało zapowiedź krwawego tłumienia jakichkolwiek protestów społeczeństwa. 

nr 9 (393) Wrzesień 2023

202309