Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1914 – na wieść o wypowiedzeniu przez Niemcy wojny Rosji z krakowskich Oleandrów wyruszył siedmioosobowy patrol konny pod dowództwem Władysława Beliny-Prażmowskiego z zadaniem rozpoznania terenu przygranicznego.

1940 – w Wielkiej Brytanii sformowany został dywizjon myśliwski nr 303 im. Tadeusza Kościuszki.

1944 – w KL Sachsenhausen został zamordowany przez Niemców gen. Stefan Rowecki ps. „Grot” (ur. 25 grudnia 1895 r.), legionista I Brygady, wybitny dowódca i teoretyk wojskowości, Komendant Główny Związku Walk Zbrojnej i Armii Krajowej, aresztowany 30 czerwca 1943 r. w Warszawie.