Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1943 – oddziały niemieckie dokonały mordu na ludności polskiej we wsi Michniów w Górach Świętokrzyskich, paląc żywcem ponad 100 osób. W akcie odwetu oddział mjr Jana Piwnika ps. „Ponury” rozstrzelał nazajutrz 180 żandarmów niemieckich (w większości sprawców mordu) pojmanych pod Łączną.