Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1772  oddział konfederatów barskich zajął wzgórze wawelskie, broniąc się tam do 24 kwietnia.

1918 – w Krakowie odbyła się konspiracyjna narada Polskiej Organizacji Wojskowej oraz stronnictw niepodległościowych, w której uczestniczyli działacze Polskiej Partii Socjalistycznej, Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz PSL-Lewicy. Uznano za konieczne wzmożenie akcji przygotowującej powstanie zbrojne w sytuacji zbliżającej się klęski państw centralnych.

1930 – w Warszawie z inicjatywy piłsudczyków Janusza Jędrzejewicza, Adama Skwarczyńskiego i Walerego Sławka powołano Akademicki Związek Pracy dla Państwa – Legion Młodych, mający stanowić przeciwwagę dla Młodzieży Wszechpolskiej.