Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1914 – początek walk I Brygady Legionów Polskich przeciwko doborowej dywizji rosyjskiej pod Łowczówkiem koło Tarnowa.

1930 – na Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Paryżu polski samolot PZL P-6 uznany został za najlepszy samolot myśliwski.

1990 – na Zamku Królewskim w Warszawie, ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, przekazał insygnia władzy II Rzeczypospolitej wybranemu w pierwszych od wojny wolnych wyborach powszechnych Lechowi Wałęsie. W przemówieniu Ryszard Kaczorowski powiedział m.in.: prawowite władze polskie poza granicami kraju przestały być uznawane przez obce kancelarie dyplomatyczne, były jednak one akredytowane w sercach polskich w Ojczyźnie i na Emigracji. Ten klejnot patriotycznej wierności, dla Tej, która nie zginęła, szczególnym blaskiem świecił w blasku narodowej nocy. Przekazując te insygnia wraz z Chorągwią Rzeczypospolitej, która powiewała niegdyś na tym Zamku, upatruję w nich złoty klucz do lepszej przyszłości naszej, ponad wszystko umiłowanej ziemi rodzinnej. W tym samym dniu przed Zgromadzeniem Narodowym odbyło się zaprzysiężenie Lecha Wałęsy na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

nr 4 (388) Kwiecień 2023

2023 kwiecien