Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1807 – Cesarz Napoleon I nadał Konstytucję Księstwu Warszawskiemu.

1917 – niemieckie władze okupacyjne aresztowały w Warszawie Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego. Aresztowanych przewieziono do Gdańska, a następnie osadzono w twierdzy magdeburskiej, gdzie przebywali do listopada 1918 r. Równolegle Niemcy rozpoczęli aresztowania legionistów, którzy odmówili złożenia przysięgi (zob. 9 lipca 1917 r.), internując ich w obozach odosobnienia (oficerów w Beniaminowie, podoficerów i szeregowców w  Szczypiornie) lub wcielając przymusowo do armii austriackiej i wysyłając na front włoski. W odezwie skierowanej do społeczeństwa żołnierze 5. Pułku Piechoty Legionów legioniści napisali: Za stałą wierność idei – jedziemy do obozu jeńców. Jedziemy dumni ze spełnionego obowiązku i jesteśmy pewni, że tak nas zrozumiecie. Wiemy, że poza bandą pruskich pachołków i sprzedawczyków, stoi jeden wielki Naród – Naród który łącznie z nami, wkrótce znów podejmie walkę z bronią w ręku o wolność i niepodległość Ojczyzny. Wiemy, że postępowanie nasze jest wynikiem woli całego Narodu i że tej woli jak dotychczas, tak w przyszłości, zawsze się podporządkujemy i dlatego też jedziemy weseli i ufni w potęgę czystej sprawy. Polska Organizacja Wojskowa wypowiedziała posłuszeństwo Tymczasowej Radzie Stanu i przeszła do całkowitej konspiracji. 

1944 – w zajętym przez Armię Czerwoną Chełmie ogłoszono powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN), samozwańczego rządu powołanego przez komunistów dzień wcześniej w Moskwie pod kuratelą Józefa Stalina. Data była w PRL hucznie obchodzona jako święto państwowe i uznawana za początek rządów komunistycznych w Polsce.

1983 – władze komunistyczne zniosły trwający 586 dni stan wojenny. 

Raport 2016-2023

202306