Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1920 – niemieccy robotnicy portowi w Gdańsku odmówili rozładowania statków brytyjskich, wiozących amunicję dla walczących z bolszewikami oddziałów polskich. Niemcy ogłosili zakaz przewozu przez swoje terytorium broni, amunicji i sprzętu wojskowego dla walczącej Polski. W tym samym czasie odbyły się strajki czeskich kolejarzy, które sparaliżowały dostawy broni i sprzętu dla Polski przekazane przez Francję i Węgry.

1938 – Sejm RP uchwalił przekształcenie Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Akademię Wychowania Fizycznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Raport 2016-2023

202306