Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1788 – w Warszawie rozpoczął obrady trwający cztery lata Sejm zwany Wielkim lub Czteroletnim, którego celem było zreformowanie ustroju Rzeczypospolitej. Głównym sukcesem obrad było uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

1918 – odbyło się zaprzysiężenie Armii Polskiej we Francji pod dowództwem gen. Józefa Hallera.

1933 – w Krakowie odbyły się obchody 250. rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej, w których wziął udział Marszałek Józef Piłsudski. Na Błoniach Krakowskich miała miejsce największa w dziejach Polski rewia kawalerii, w której wzięło udział 12 pułków ułanów. Rewia miała zademonstrować siłę i gotowość Wojska Polskiego na wypadek proponowanej rządowi Francji przez Marszałka Piłsudskiego wojny prewencyjnej narzuconej Niemcom, w związku z dojściem Hitlera do władzy. Po rewii Marszałek Józef Piłsudski, Prezydent RP i najwyżsi dowódcy WP wzięli udział w Mszy św. na Wawelu oraz oddali hołd Janowi III Sobieskiemu przy jego sarkofagu w podziemiach Katedry.

1971 – bracia Jerzy i Ryszard Kowalczykowie wysadzili w powietrze aulę Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, w której miała się odbyć akademia ku czci MO i SB. W pokazowym procesie Jerzego skazano na karę śmierci, a Ryszarda na 25 lat więzienia. Na skutek interwencji m.in. dostojników kościelnych, karę śmierci zamieniono na dożywocie.