Uprzejmie informujemy, że ze względu na ogromne zainteresowanie pilotażowym programem dofinansowania zakupu aparatów słuchowych dla kombatantów – członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na ten cel, Urząd zakończył realizację programu pilotażowego.

 

Na zasadach określonych w programie pilotażowym zostaną rozpatrzone wnioski, które wpłynęły do Urzędu do dnia 17 lipca 2017 r. Pozostałe wnioski będą rozpoznane w trybie zwykłym – w ramach pomocy pieniężnej udzielanej kombatantom przez Szefa UdSKiOR.

 

Jednocześnie, na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji programu pilotażowego podjęte zostaną działania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków na kontynuację programu w dotychczasowej lub zmodyfikowanej formie.