21 kwietnia 2018 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk weźmie udział obchodach 73. rocznicy forsowania Odry przez 1. Armię Wojska Polskiego, które odbędą się na Cmentarzu Wojennym Siekierki w Starych Łysogórkach.

 

Rozpoczną się one o godz. 12:00 od Mszy Świętej polowej celebrowanej przez ks. abp. Andrzeja Dzięgę, Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego. Po Eucharystii, o godz. 13:30, zaplanowane są uroczystości przy Pomniku Wdzięczności 1. Armii Wojska Polskiego. W ich programie przewidziane są wystąpienia okolicznościowe, Apel Pamięci oraz ceremonia składania wieńców.

 

Współorganizatorem uroczystości jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Forsowanie Odry w rejonie Siekierek i Gozdowic rozpoczęło się 16 kwietnia 1945 r. i zakończyło 20 kwietnia rozbiciem niemieckich wojsk. W wyniku walk poległo około 2 tys. polskich żołnierzy.

 

Stare Łysogórki, 21 kwietnia 2018 r.

godz. 12:00 – Cmentarz Wojenny Siekierki


Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk weźmie udział w głównych obchodach 73. rocznicy wyzwolenia niemieckich nazistowskich obozów Ravensbrück i Sachsenhausen, które odbędą się 22 kwietnia.

 

Rozpoczną się one o godz. 8:45 modlitwą przy grobie polskich więźniarek na cmentarzu komunalnym w Fürstenberg an der Havel. Na godz. 10:00 zaplanowana jest centralna uroczystość w Ravensbrück z udziałem więźniarek, miejscowych władz oraz zaproszonych gości. Następnie, ok. godz. 11:30, odbędzie się ceremonia składania wieńców i kwiatów przed głównym pomnikiem oraz polskimi miejscami pamięci.

 

Obchody w Sachsenhausen rozpoczną uroczystościami polonijnymi o godz. 14:00, w czasie których planowane jest przemówienie ministra Jana Józefa Kasprzyka. Następnie o godz. 15:30 odbędą się obchody centralne z udziałem władz landowych i gości międzynarodowych.

 

UdSKiOR współorganizuje udział w obchodach byłych więźniarek obozów Ravensbrück i Sachsenhausen.

 

Obóz koncentracyjny w Ravensbrück funkcjonował w latach 1939–1945. Przeszło przez niego 132 tysiące kobiet i dzieci, z których zginęło ok. 92 tysiące. W podobozach umieszczono ponadto ok. 20 000 mężczyzn i ok. 1000 dziewcząt. Więźniarki umierały z głodu, wycieńczenia, chorób. Były mordowane pojedynczo i masowo. Masowe egzekucje dotyczyły w szczególności Polek.

 

Obóz koncentracyjny Sachsenhausen został założony w lipcu 1936 r. Funkcjonował do 22 kwietnia 1945. Więźniów wykorzystywano do pracy niewolniczej, byli mordowani albo umierali z wycieńczenia i chorób. Przez KL Sachsenhausen i jego filie przeszło ponad 200 000 więźniów, z których dziesiątki tysięcy zginęły.

 

22 kwietnia 2018 r., Fürstenberg an der Havel / Ravensbrück / Oranienburg, Niemcy