Uprawnienia wynikające z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Uprawnienia wynikające z ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Uprawnienia wynikające z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
  • Wniosek o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych - DOC / PDF
  • Wniosek dla członka rodziny zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych - DOC / PDF
  • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego - DOC / PDF
  • Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej - DOC / PDF
  • Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej - DOC / PDF

Uprawnienia przysługujące rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989

Uprawnienia dla celów emerytalno-rentowych o nielegalnej działalności opozycyjnej w latach 1956-1989

Wyróżnienia honorowe

Inne