Spotkanie p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka  z Szefem Administracji Rejonowej Siergiejem Gutorowem

16 listopada 2016 r. w Postawach rozpoczęło drugi dzień wizyty na Białorusi, gdzie polska delegacja wspólnie z przedstawicielami lokalnych władz złożyła kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym poległych żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej. Pomnik ku czci polskich żołnierzy poległych w bitwach o Postawy został wzniesiony w 1934 r. staraniem Związku Rezerwistów.

 

Polska delegacja odwiedziła także w Postawach kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Antoniego z Padwy, w którym odbyło się spotkanie z miejscowym proboszczem ks. Wadimem Prosianoj oraz parafinami – Polakami mieszkającymi na Białorusi. Następnie we wsi Kamai p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wraz z delegacją złożył wizytę w kościele obronnym pod wezwaniem Jana Chrzciciela.

 

W Brasławiu uroczyście otwarto odnowioną Polską Kwaterę Wojskową na cmentarzu żołnierzy z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

 

Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, że nie można budować współczesności i tożsamości bez pamięci. To jest zresztą ta cecha, która wyróżnia naród polski. Za tę pamięć, za to, że dbacie o polskie groby, za to Wam dziękujemy. Za to, że macie Polskę w sercach i dbacie też o tych, którzy za Polskę oddali swoje życie. Spoczywają na tym cmentarzu. Dbajcie o te groby. One świadczą o tym, że Polska ma prawo do wolności i niepodległości. Ci, którzy spoczywają w tych mogiłach na pewno teraz patrzą na nas z góry i w tym, co Państwo czynią błogosławią i wspierają. Chwała Bohaterom poległym tutaj! Nieustające podziękowania dla Państwa – powiedział do zebranych p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Z inicjatywy miejscowej społeczności polskiej i dzięki wsparciu finansowemu Ambasady RP w Mińsku na cmentarzu w Brasławiu odnowiono 17 grobów.

 

Po uroczystości p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk spotkał się z przedstawicielami lokalnych władz oraz Polakami mieszkającymi w Brasławiu.