1 marca br. w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na placu marszałka Piłsudskiego odbyły się centralne uroczystości państwowe w hołdzie żołnierzom polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego z udziałem prezydenta RP i najwyższych władz państwowych. Tego dnia byliśmy również świadkami przysięgi wojskowej złożonej przez ponad 2200 elewów oraz wręczenia nominacji i awansów generalskich.

 

Uroczystość rozpoczęła przysięga wojskowa, podczas której ponad 2200 żołnierzy służby przygotowawczej na cały głos powtórzyło słowa przysięgi: Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg!

 

Żołnierze odśpiewali również Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego - Marsz 1. Brygady Legionów.

 

Podczas niedzielnej uroczystości do zgromadzonych przemówił prezydent RP Andrzej Duda: - Historia miała o Nich głucho milczeć na zawsze; tego chcieli komuniści. Chcieli Ich zadeptać, dlatego chowali Ich rzucając do dołów bezimiennych, często poubieranych w hitlerowskie, niemieckie mundury, by dodatkowo Ich upodlić i upokorzyć, ale także, by zatrzeć Ich ślad, by nawet odnalezionych nie traktowano jako polskich bohaterów. Ale historia przestała milczeć, głośno krzyknęła ustami patriotów, przede wszystkim ustami młodych.

 

Prezydent podkreślił również doniosłość chwili w jakiej żołnierzom służby przygotowawczej przyszło składać żołnierską przysięgę: - Jest wielkim zaszczytem dla elewów, że mogli złożyć swoją żołnierska przysięgę właśnie dzisiaj. Ale jest to także i znak, do kogo mają się odwoływać, kogo powinni brać sobie za wzór: tych, którzy żołnierskiej przysiędze w najtrudniejszych i najstraszliwszych chwilach, w beznadziejnej sytuacji, wierni byli do samego końca.

 

Głos zabrał również minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który w swym wystąpieniu nawiązał do przypadającej w tym roku 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej: - Wtedy nasza Ojczyzna została obroniona dzięki postawie żołnierzy Wojska Polskiego, dzięki postawie całego społeczeństwa, które stanęło do walki przeciwko najeźdźcy. To właśnie z tej tradycji wyrośli Żołnierze Niezłomni, ludzie, którzy nie pogodzili się z dominacją sowiecką po 1945 roku. Ich postawa wierności, służby do końca jest tym przesłaniem, które dziś trafia do żołnierzy Wojska Polskiego.

 

Następnie zwierzchnik sił zbrojnych wręczył nominacje generalskie ośmiu oficerom. Na stopień generała broni zostali mianowani trzej generałowie dywizji: I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP Tadeusz Mikutel, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych Tomasz Piotrowski, a także I zastępca dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych Jan Śliwka.

 

Do stopnia generała dywizji został awansowany inspektor rodzajów wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Sławomir Owczarek.

 

Stopień generała brygady otrzymali czterej pułkownicy: dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej Grzegorz Grodzki, dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych Sławomir Mąkosa, dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego Wojciech Pikuła i dowódca 2. Brygady Zmechanizowanej Arkadiusz Szkutnik.

 

Na zakończenie uroczystości prezydent RP Andrzej Duda wraz z wicemarszałek Sejmu RP Małgorzatą Gosiewską, ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem oraz Weteranami walk o Niepodległość RP w czasie II wojny światowej i okresie powojennym złożył wieniec od Narodu Polskiego na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.