21 lutego br. w Belwederze miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych działaczom Niezależnego Zrzeszenia Studentów uczelni śląskich z lat 80-tych. W tych podniosłych chwilach byłym działaczom opozycji demokratycznej towarzyszył Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Podczas spotkania sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dera oraz doradca prezydenta RP Zofia Romaszewska (będąca również przewodniczącym Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych przy Szefie UdSKiOR) uhonorowali osiemnastu działaczy NZS wysokimi oznaczeniami państwowymi nadanymi przez prezydenta Andrzeja Dudę.

 

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski zostali wyróżnieni: Zbigniew Kopczyński - członek NZS Politechniki Śląskiej, inicjator powstania NZS uczelni Górnego Śląska, prezes Zarządu Uczelnianego od marca 1981 r.; Wojciech Pluskiewicz – założyciel NZS Śląskiej Akademii Medycznej; Aleksander Szpak – wiceprzewodniczący NZS Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

 

Przyznano również Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski, którymi zostali wyróżnieni Janusz Grabowski – inicjator powstania i założyciel NZS Akademii Ekonomicznej w Katowicach; Zenon Halaba – założyciel i pierwszy przewodniczący NZS Śląskiej Akademii Medycznej; Piotr Kowalski – organizator struktur wydziałowych, uczelnianych i regionalnych NZS Politechniki Śląskiej; Janusz Moszyński – inicjator powstania NZS Politechniki Śląskiej; Andrzej Węgierski – członek NZS Politechniki Śląskiej, inicjator i prowadzący działalność Wszechnicy Górnośląskiej na terenie Uczelni.

 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski wyróżnieni zostali: Marek Mencel – członek NZS Politechniki Śląskiej, redaktor biuletynu „Informacje NZS Politechniki Śląskiej”; Bronisław Pieczul – współtwórca i przewodniczący NZS w Filii Politechniki Śląskiej w Rybniku; Wojciech Słodowy – członek komitetu założycielskiego, wiceprezes pierwszej kadencji NZS Politechniki Śląskiej. Pośmiertnie przyznano medal dla Zbigniewa Duszkiewicza – twórcy struktur NZS na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej; Ireneusza Kwietnia – członka komitetu założycielskiego NZS na Uniwersytecie Śląskim, współzałożyciela biblioteki wydawnictw niezależnych oraz Andrzeja Ziółkiewskiego – założyciela i czołowego działacza NZS Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

 

Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano Tadeusza Makulskiego – działacza NZS Politechniki Śląskiej; Piotra Stachurskiego – wiceprezesa Zarządu Uczelnianego NZS Politechniki Śląskiej od marca 1981 r.; Tadeusza Urbana – współzałożyciela NZS na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

 

Za zasługi dla Niepodległej Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości odznaczono Eugeniusza Gatnara – współzałożyciela NZS na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

 

Podczas uroczystości głos zabrali minister Andrzej Dera, a także przedstawiciel wyróżnionych.