Młodociani więźniowie polityczni okresu stalinowskiego – „Jaworzniacy” spotkali się w sobotę, 11 stycznia 2020 r., w Domu Kultury „Rembertów” w Warszawie na tradycyjnym dzieleniu się opłatkiem i śpiewaniu kolęd. Wśród zaproszonych gości znalazł się także szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk i burmistrz dzielnicy Rembertów Agnieszka Kądeja.

 

W tegorocznym spotkaniu udział wzięło kilkudziesięciu członków i sympatyków Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy” wraz z prezesem Jerzym Pruszyńskim, a także dyrektor Domu Kultury Robert Jasiński. W okolicznościowym przemówieniu szef UdSKiOR podziękował represjonowanym przez komunistyczne władze PRL „Jaworzniakom” za ich nieugiętą postawę w latach 40-tych i 50-tych ubiegłego wieku:

 

W umiłowaniu niepodległości i wiary w to, że Polska zawsze powinna być wolna, wychowali Was wasi rodzice – pokolenie roku ‘20. Wy doskonale o tym wiedzieliście i dawaliście przykład swoim życiem, że nie ma cenniejszej rzeczy niż wolna Polska. W imię tej wartości komuniści zamknęli Was na wiele lat w różnych miejscach, przede wszystkim w osławionym obozie w Jaworznie – w miejscu, które miało złamać Waszego ducha; gdzie mieliście stracić wiarę w to, że niepodległa Polska kiedykolwiek się odrodzi. W Jaworznie komuniści chcieli Wam przetrącić kręgosłupy – to się nie udało – powiedział minister Kasprzyk, dodając:

 

Nigdy nie zgięliście karku przed komunizmem. Wiedzieliście, że to zbrodniczy system i świadczycie o tym swoją postawą – także podczas spotkań z młodzieżą – do chwili obecnej. Doświadczyliście ogromu zła, ale nie przetrącono Wam kręgosłupa moralnego i za to Wam bardzo dziękujemy – podkreślił szef Urzędu.

 

Nauczcie nas, młode pokolenie, jak iść zawsze z podniesioną głową, jak nie dać się złamać i przetrącić sobie kręgosłupa. Od Was chcemy się uczyć, szczęśliwsi o tyle, że żyjemy w wolnej Polsce. U progu Nowego Roku życzę sił, zdrowia, błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności – zakończył minister Kasprzyk.

 

Szef UdSKiOR wraz z burmistrz dzielnicy Rembertów Agnieszką Kądeja zapalił również znicz przed odrestaurowanym niedawno pomnikiem poświęconym pamięci „Jaworzniaków”, znajdującym się przy rembertowskim Domu Kultury.

 

Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944–1956 „Jaworzniacy” – organizacja założona w roku 1991, pomagająca byłym młodocianym więźniom politycznym lat 1944–1956 i ich rodzinom. Nazwa „Jaworzniacy” wywodzi się od miejsca ich uwięzienia – więzienia dla młodocianych w Jaworznie, utworzonego w 1951 r. w miejscu Centralnego Obozu Pracy. Związek Jaworzniaków uczestniczy w życiu społecznym i politycznym i posiada swoje oddziały na terenie całego kraju. Głównym zadaniem organizacji jest utrwalanie pamięci o walce powojennej młodzieży o wolność i niezawisłość Polski. Związek wydaje miesięcznik pt. „Jaworzniacy” pismo Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944–1956, wyróżniony w 1991 roku przez Fundację im. Jerzego Łojka. W tym samym roku utworzona została również fundacja o nazwie Jaworzniacy. Fundacja Pomocy Byłym Młodocianym Więźniom Politycznym, której zadaniem jest gromadzenie darowizn (w tym 1% podatku dochodowego), niesienie pomocy najbardziej potrzebującym członkom Związku i „ocalenie prawdy od zapomnienia”. Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego.