Dziś w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego miała miejsce uroczystość zakończenia służby zawodowej gen. bryg. Jana Dziedzica.

W podziękowaniu za jego wieloletnią służbę i wkład w pomoc na rzecz środowisk kombatanckich Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował Generała medalem „Pro Bono Poloniae”:

 

– Medal, który miałem honor wręczyć Panu Generałowi ma dewizę „Pro Bono Poloniae”– „dla dobra Polski”. To jest dewiza nie tylko tego medalu, to jest dewiza, która towarzyszyła Panu przez całą służbę. Jestem głęboko przekonany, że towarzyszyć będzie nadal.

 

W dowód uznania Szef Sztabu Generalnego generał broni Rajmund Andrzejczak uhonorował gen. Dziedzica szablą oficerską.

 

– Marszałek Józef Piłsudski powiedział, kiedyś do oficerów, że jeżeli chce się, aby armia, aby żołnierze darzyli dowódców szacunkiem, to trzeba za to zapłacić sercem i duszom. To, że armia darzy Pana Generała ogromnym szacunkiem to potwierdzenie tych słów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pan dał serce i duszę. Wszystko Pan poświęcił służbie armii, która jest najcenniejszym diamentem w koronie Rzeczypospolitej. – podkreślił ważną rolę, jaką gen. Jan Dziedzic pełnił przez czterdzieści lat w Polskiej Armii Minister Jan Józef Kasprzyk.

 

Podczas uroczystości Ministra Obrony Narodowej reprezentował Sekretarz Stanu Wojciech Skurkiewicz.

 

Generał Brygady Jan Dziedzic urodził się 24 września 1959 roku. W 1983 roku ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Samochodową w Pile. Dwa lata później ukończył studia magisterskie w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i rozpoczął służbę w 16 Pułku Czołgów, na stanowisku dowódcy kompanii. W kolejnych latach zajmował stanowiska służbowe w 16 Pułku Zmechanizowanym 32 Pułku Zmechanizowanym, 8 Brygadzie Zmechanizowanej, dowództwie 8 Dywizji Obrony Wybrzeża, dowództwie Pomorskiego Okręgu Wojskowego oraz w dowództwie 12 Dywizji Zmechanizowanej. Od 2004 roku pełnił służbę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego na stanowisku szefa Zarządu Planowania Logistyki. 11 listopada 2007 roku został awansowany na stopień generała brygady przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 16 kwietnia 2014 roku został mianowany Zastępcą Szefa Sztabu Generalnego WP.