W piątek, 19 lipca 2019 r. w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie w 30. rocznicę objęcia przez śp. Ryszarda Kaczorowskiego urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się uroczystość złożenia wieńców i kwiatów przy Jego grobie.

 

Hołd ostatniemu Prezydentowi RP na Uchodźstwie oddali m.in. wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Senatu RP Michał Seweryński, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Paweł Szrot, doradca Prezydenta RP Zofia Romaszewska, Przewodniczący Rady do Spraw Kombatantów sędzia Bogusław Nizieński i dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński. Organizatorem wydarzenia był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

--

Ryszard Kaczorowski urodził się 26 listopada 1919 roku w Białymstoku. Należał do harcerstwa. Jego konspiracyjną działalność w czasie wojny przerwało aresztowanie przez NKWD 17 czerwca 1940 roku. Sąd wojskowy skazał go na karę śmierci jednak po stu dniach w celi zamieniono ją na 10 lat obozu na Syberii. W 1942 roku Ryszard Kaczorowski opuścił Związek Radziecki z żołnierzami generała Andersa, by znaleźć się w Palestynie. Przeszedł cały szlak bojowy II Korpusu, w bitwie pod Monte Cassino był dowódcą ośrodka łączności 2 Brygady Strzelców. Po wojnie osiadł na stałe w Londynie, w 1949 roku skończył Szkołę Handlu Zagranicznego. Pracował w przemyśle jako księgowy, do przejścia na emeryturę w 1986 roku. Na emigracji organizował polskie harcerstwo, w latach 50. i 60. był we władzach światowego Związku Harcerstwa na Obczyźnie. W 1986 został powołany do Rady Narodowej Rzeczpospolitej, co oznaczało powierzenie mu obowiązków ministra spraw krajowych. W 1989 roku został prezydentem RP na Uchodźstwie. 22 grudnia 1990 r. na Zamku Królewskim w Warszawie Ryszard Kaczorowski przekazał insygnia władzy prezydenckiej Lechowi Wałęsie. Prezydent Kaczorowski został odznaczony Orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski. W uznaniu zasług niepodległościowych papież Jan Paweł II nadał mu Wielki Krzyż Orderu Piano. Uhonorowany wieloma odznaczeniami, między innymi, Krzyżem Monte Cassino i Medalem Konfederacji Jasnogórskiej. W listopadzie 2004 prezydent Kaczorowski otrzymał Wielki Krzyż Kawalerski św. Michała i Jerzego. To najwyższe odznaczenie, które można otrzymać w uznaniu zasług dla Wielkiej Brytanii, przyznała mu królowa Elżbieta II, za działalność na rzecz społeczności polskiej emigracji. Otrzymał tytuł doktora honoris causa czterech polskich uczelni - Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Medycznej w Białymstoku, Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu w Białymstoku. Ma honorowe obywatelstwo kilku polskich miast, w tym Krakowa, Warszawy i Gdyni. Był przewodniczącym Rady Dziedzictwa Archiwalnego w Warszawie, członkiem Rady Pamięci Walki i Męczeństwa w Warszawie, a także honorowym patronem Fundacji Młodej Polonii oraz Fundacji Ochrony Zabytków Militarnych pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii. Zginął w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.