11 kwietnia 2019 roku Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wziął udział w spotkaniu wielkanocnym organizowanym przez Centralną Biblioteką Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wśród zaproszonych gości obecni byli wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, kombatanci, żołnierze i przedstawiciele instytucji państwowych.

 

Spotkanie wielkanocne rozpoczęło się od odczytania fragmentu wspomnień okolicznościowych z Wielkanocy 1919 roku w Wilnie w stulecie wydarzeń przed Ostrą Bramą. Następnie biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. dr Józef Guzdek wręczył pracownikom Centralnej Biblioteki Wojskowej okolicznościowe medale 100-lecia Ordynariatu Polowego.

 

Minister Jan Kasprzyk rozpoczął swe przemówienie od nawiązania do odczytanego fragmentu wspomnień z wejścia Marszałka Józefa Piłsudskiego do Wilna w kwietniu 1919 roku – Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczął fragment wspomnień wydarzenia, które 100 lat temu miało miejsce, a które było tak ważnym momentem w naszej drodze do pełnej suwerenności i niepodległości granic II Rzeczpospolitej. Dobrze się stało, że została przywołana ta historia, która miała miejsce w Wilnie w roku 1919, ponieważ wtedy splotły się ze sobą dwa niezwykle ważne wydarzenia – radość ze Zmartwychwstania Pańskiego oczywista dla każdego mieszkańca Wilna i druga radość z tego, że Polska jest wolna, że zrywa okowy niewoli, że Wilno, miasto Marszałka Józefa Piłsudskiego wraca do Rzeczpospolitej. Ta radość miała wtedy różny wymiar, również taki, który wyrażał się przez łzy. Ci, którzy byli świadkami wejścia do Ostrej Bramy Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, zgodnie wspominali, że był to jedyny moment, kiedy widzieli w oczach komendanta łzy, bo przywrócił swoje miasto Rzeczypospolitej.

 

Nadchodzące święta wielkanocne muszą łączyć ze sobą ten wymiar duchowy z wymiarem ziemskim. Życzę Państwu, aby radość ze Zmartwychwstania Pańskiego łączyła się też z radością służby dla Polski współcześnie. Bez tej radości duchowej płynącej z pustego grobu Chrystusa nie ma radości dnia codziennego. Niech zawsze ta radość, tak jak przed 100 laty w Wilnie łączy się ze sobą – życzył zebranym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.