W Lublinie 8 lipca 2016 roku przy „Krzyżu Wdzięczności” odbyły się uroczystości 36. Rocznicy Lubelskiego Lipca 1980 roku. Wziął w nich udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Uczestnicy tamtych wydarzeń opowiedzieli się wtedy po stronie dobra, prawdy i wolności. Byli kontynuatorami tych najpiękniejszych  tradycji wolnościowych, które zawsze sytuują każdego naszego rodaka wolno myślącego przy niepodległości. Ci którzy zastrajkowali przeciwko komunizmowi, temu nieludzkiemu systemowi  w lipcu 1980 roku to byli spadkobiercy  ich poprzedników z Poznania 1956 roku, grudnia 1970 roku, czerwca 1976 roku oraz  Żołnierzy Wyklętych. To ta sama idea niepodległościowa powodowała ich zrywem, kiedy stanęli przeciwko imperium zła. – powiedział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Powodem rozpoczęcia strajku w Państwowych Zakładach Lotniczych w Świdniku były podwyżki cen mięsa, mimo wcześniejszych zapewnień ze strony państwa, że podwyżki nie będą dotyczyły zbiorowych punktów żywienia. Wydarzenie to zapoczątkowało falę strajków w Lublinie, które objęły około 40–50 tysięcy pracowników i ponad 150 zakładów pracy.