76. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową oraz 75. rocznica utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej są ważnymi wydarzeniami w kalendarzu narodowych rocznic. Jednoczą ludzi, w których sercach najważniejsze miejsce zajmuje: Bóg, Honor, Ojczyzna – tymi słowami zwrócił się w liście do wiernych, zebranych w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, biskup polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek. W obchodach zorganizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wziął udział Szef Urzędu Jan Józef Kasprzyk.

 

Uroczystości rocznicowe 11 lutego br. rozpoczęła uroczysta Msza święta w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy Armii Krajowej. Za bohaterów naszej wolności modlili się przedstawiciele polskich władz państwowych, w tym m.in. Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz, przedstawiciele cywilnych i wojskowych służb mundurowych, harcerze, młodzież szkolna i mieszkańcy Warszawy, a także sami weterani walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Po Mszy św. miała miejsce uroczystość przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, która stanowiła doskonałą okazję, by złożyć wyrazy uznania i wdzięczności tym wszystkim, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli swoją młodość, zdrowie i życie. Za najwyższą ofiarę dziękowali w listach okolicznościowych zarówno Marszałek Senatu RP jak i Minister Obrony Narodowej. Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński w swoim przesłaniu napisał: Pragnę złożyć wyrazy najwyższego szacunku i wdzięczności Kombatantom oraz przedstawicielom cywilnych struktur podziemnej konspiracji. To dzięki temu poświęceniu żyjemy w wolnym i demokratycznym kraju. Chyląc nisko czoła, oddaję cześć Bohaterom.

 

Słowa podziękowania skierował do weteranów również Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Dziękujemy Wam za to, że staliście wtedy w pierwszym szeregu ludzi prawych, odważnych i dzielnych. Ale dziękujemy Wam również za to, że jesteście z nami, i że chcecie młode, nowe pokolenie, które w Was odnajduje swój punkt odniesienia, uczyć jak bezinteresownie służyć wspólnocie, służyć idei Niepodległej Rzeczpospolitej. Dziękujemy Wam za to, że nigdy nie zwątpiliście, choć – jak pisał poeta – nagrodą była dla was kula w plecy, cela betonowa. Choć nazywano was „zaplutymi karłami reakcji”, Wy nigdy nie poddaliście się, bo nie straciliście ani przez moment trzech cnót, które kształtują Rzeczpospolitą od wieków: nie straciliście wiary w Boga i w Polskę, nadziei na niepodległość oraz miłości do Ojczyzny i do drugiego człowieka. Oprócz podziękowań Minister Kasprzyk złożył też kombatantom zobowiązanie – Armia Krajowa żyje w naszych sercach, żyje dzięki Wam, dzięki Waszej determinacji, odwadze i ogromnej miłości do Polski. I ten etos, etos służby, tak mocno związany z Armią Krajową, my, współcześni ślubujemy: przekażemy następnym pokoleniom. Bo, jak podkreślał Jan Józef Kasprzyk – w przysiędze składanej przez żołnierzy Armii Krajowej wybrzmiewa dla nas, współczesnych ogromny testament tamtego pokolenia: „Przysięgam być wierny Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru.” I testament ten musimy wypełnić.

 

Uroczystość przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej dopełniły apel pamięci, salwa honorowa oraz złożenie wieńców. Na zakończenie obchodów uczestnicy wzięli udział w ceremonii złożenia kwiatów przed pomnikiem pierwszego dowódcy Armii Krajowej Stefana Roweckiego „Grota”.