Był jednym z kamieni rzucanych na szaniec ojczyzny w czasie okupacji niemieckiej i w Powstaniu Warszawskim – tymi słowami żegnał weterana walk o niepodległość Polski ppłk. Bolesława Hozakowskiego szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Uroczystości pogrzebowe ppłk. Bolesława Hozakowskiego odbyły się w czwartek (11.01) w kościele pw. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie.

 

Po mszy pogrzebowej szef urzędu podkreślał, że Hozakowski był wychowany w etosie służby drugiemu człowiekowi, wspólnocie i ojczyźnie. Ukształtowany był w II Rzeczypospolitej przez tę wspaniałą insurekcyjną tradycję - mówił. Jak zaznaczył, Hozakowski „prawie do końca swoich dni dbał o to, aby etos Armii Krajowej był obecny we współczesnym życiu Polski, etos służby bezinteresownej”. Przypomniał zarazem, że śp. ppłk był m.in. wieloletnim wiceprezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

Po mszy i przemówieniach trumnę z ciałem weterana AK odprowadzono do grobu na Starych Powązkach. W ostatniej drodze Bolesława Hozakowskiego uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Obecni byli krewni zmarłego, przedstawiciele Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Powstania Warszawskiego, generałowie Wojska Polskiego, a także mieszkańcy Warszawy.

 

Kim i jaki był nasz tata, dziadek naszych dzieci i pradziadek naszych wnuczek uczyni nas kimś naprawdę wyjątkowym (...); pokazał nam, że pomimo wszelkich przeciwności losu należy walczyć o to, co ważne do samego końca - podkreśliła rodzina weterana AK, której list odczytał Michał Grodzki, burmistrz warszawskiej dzielnicy Bemowo.

 

Podczas pogrzebu na Starych Powązkach odegrano Mazurka Dąbrowskiego, a żołnierze WP oddali salwę honorową; złożono też kwiaty.

 

Ppłk Bolesław Mieczysław Hozakowski ps. „Pomorski”, „Mietek” urodził się 13 maja 1923 r. w Toruniu. Był absolwentem warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

W okresie okupacji niemieckiej w Polsce był żołnierzem Armii Krajowej w Warszawskim Okręgu AK. Od września 1942 r. służył w Kompanii „C-25”, a następnie w Kompanii „O-1” Batalionu „Olza” Pułku AK „Baszta”. W Powstaniu Warszawskim walczył na Mokotowie jako kapral podchorąży w składzie Kompanii „O-1”.

 

Bolesław Hozakowski był członkiem Rady Naczelnej oraz wiceprezesem Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej; w ocenie wielu historyków, instytucji i weteranów był osobą wybitnie zasłużoną w pracy na rzecz upamiętniania etosu Armii Krajowej.

 

Był uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Armii Krajowej i wieloma innymi odznaczeniami.

 

Bolesław Hozakowski zmarł 3 stycznia 2018 r. w Warszawie.