13 listopada 2017 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbył się współorganizowany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundację Cultura Memoriae oraz Filharmonię Narodową w Warszawie koncert "Polska - Zasłużonym dla Ojczyzny". Wziął w nim udział Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk.

 

Państwa pokolenie miało w sobie odwagę i ducha. I za tę odwagę i za tego ducha, za przekazane nam wartości patriotyczne, za codzienne wskazówki kierowane również do ludzi młodych, którzy są na sali, bardzo wam dziękuję. (...) Po powstaniu kościuszkowskim naczelnik Tadeusz Kościuszko, wręczył szczególnie zasłużonym w walce o niepodległość złotą obrączkę, na której wygrawerowane były słowa: "Polska - obrońcy swemu". Był to widomy znak wdzięczności Rzeczpospolitej wolnej i dumnej dla tych, którzy nie wahali się poświęcić swojego zdrowia i życia, aby Rzeczpospolita była ponownie wolna. Ten koncert to ta obrączka z napisem "Polska - obrońcy swemu". Chwała bohaterom! - powiedział Szef UdSKiOR.

 

Podczas koncertu Jan Józef Kasprzyk uhonorował medalami "Pro Patria" prezes Fundacji Cultura Memoriae Hannę Nowakowską oraz wiceprezesów Fundacji Cultura Memoriae: Elżbietę Sęczykowską i ks. dr Roberta Ogrodnika.

 

Koncert dedykowany był kombatantom. Zaproszenia otrzymali weterani z kilkudziesięciu organizacji m.in. z Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, Związku Powstańców Warszawskich, Stowarzyszenia Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück. Obecna była także młodzież szkolna, harcerze oraz grupy rekonstrukcyjne m.in. Grupa Historyczna Zgrupowanie „Radosław” oraz osoby uczestniczące w edukacyjnym projekcie Instytutu Pamięci Narodowej „O tym nie można zapomnieć”.

 

Oprócz Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, w koncercie wziął udział też wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, a także marszałek Senatu Stanisław Karczewski wraz z żoną, wicemarszałek Senatu Maria Koc i sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Maria Anders.

 

Wydarzenie objął honorowym patronatem Prezydent RP Andrzej Duda.