Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 29 lipca 2018 roku zmarł w Gdańsku

 

ŚP

prof. Gustaw Budzyński

ps. „Szlifierz”, „Szymura”

 

urodzony 16 stycznia 1921 roku w Warszawie.

Absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy

29. Dywizji Piechoty w Grodnie.

Podczas inwazji niemiecko-sowieckiej w 1939 roku

zastępca dowódcy plutonu karabinów maszynowych

w składzie 81. Pułku Strzelców Grodzieńskich.
Od listopada 1939 roku działał na terenie Warszawy

w Komendzie Obrońców Polski.

Od czerwca 1940 roku podchorąży w Obwodzie Żoliborz

Warszawskiego Okręgu Związku Walki Zbrojnej.

Od 1943 roku podporucznik, zastępca dowódcy

9. Kompanii Dywersji Bojowej „Żniwiarz”.

W Powstaniu Warszawskim trzykrotnie ranny,

walczył na Żoliborzu, w Puszczy Kampinoskiej i na Bielanach

jako zastępca dowódcy Zgrupowania „Żniwiarz”.

Od kwietnia 1945 do lipca 1948 roku działał

w organizacji NIE, Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj

oraz Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość”.

W latach 1948-1955 więziony przez władze komunistyczne.

 

Wybitny naukowiec i nauczyciel akademicki.

 

Uhonorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego

Virtuti Militari,

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Walecznych dwukrotnie,

Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych