Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 31 stycznia 2018 roku zmarł w Londynie

 

ŚP

płk pil. Andrzej Franciszek Jeziorski

 

urodzony 22 grudnia 1921 roku w Warszawie.

W czerwcu 1940 roku wstąpił do Armii Polskiej we Francji.

Od lipca 1940 roku był słuchaczem

Szkoły Podchorążych Broni Pancernej

w Crawford na terenie Szkocji.

Od czerwca 1941 roku kapral podchorąży

2. kompanii 2. batalionu 16. Brygady Pancernej

1. Korpusu Polskiego.

Od września 1942 roku służył w Polskich Siłach Powietrznych

w Wielkiej Brytanii.

Od listopada 1943 roku oficer w 1. Szkole Uzbrojenia RAF w Manby.

W czerwcu 1944 roku ukończył kurs nawigacji

i rozpoznania morskiego.

Od września 1944 do marca 1945 roku pilot operacyjny

w 304. Dywizjonie Bombowym „Ziemi Śląskiej”,

uczestnik lotów bojowych nad Atlantykiem i Zatoką Biskajską.

Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii.

 

Prezes Fundacji Stowarzyszenia Lotników Polskich w Londynie,

wybitnie zasłużony w działalności na rzecz polonijnych

środowisk kombatanckich.

 

Uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą

Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Walecznych

oraz wieloma innymi odznaczeniami

polskimi i brytyjskimi.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych