Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
12. Sierpień 2019 - 18. Sierpień 2019
Poniedziałek
12. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – do Kielc wkroczył Batalion Kadrowy, który stoczył w godzinach popołudniowych  walki z Rosjanami na folwarku Czarnów i w okolicach Szydłówka i Zagórza.

  1920 – Józef Piłsudski udał się z Warszawy do Puław, aby osobiście nadzorować i kierować planowaną kontrofensywą wojsk polskich walczących z bolszewikami. Przed wyjazdem spotkał się m.in. z kard. Aleksandrem Kakowskim, prosząc go o przydział do armii jak największej liczby kapelanów wojskowych, którzy byliby gotowi do dzielenia trudów wojennych. W rozmowie z Aleksandrą Szczerbińską powiedział rezultat każdej wojny jest niepewny, aż do jej skończenia. Wszystko jest w ręku Boga.

  1946 – oddziały Zgrupowania „Błyskawica” Józefa Kurasia ps. „Ogień” rozbiły komunistyczne więzienie św. Michała w Krakowie, uwalniając więźniów politycznych.

  1954 – Prezydent RP na Uchodźstwie August Zaleski wydał dekret o wznowieniu Krzyża i Medalu Niepodległości, dla osób, które zasłużyły się czynnie dla odzyskania niepodległości ojczyzny od 17 września 1939 r.

Wtorek
13. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1920 – Marszałek Józef Piłsudski stanął na czele grupy uderzeniowej wojsk polskich skoncentrowanych nad Wieprzem. Gen. Maxim Weygand zapisał: w ciągu trzech dni, które Marszałek spędził wśród wojsk, zelektryzował je; przelał z własnej duszy w duszę walczących ufność i wolę pokonania wszelkich przeszkód. Pod żadnym innym dowódcą wojsko polskie nie dokonałoby z tym uniesieniem zażartym tej ofensywy.

  1991 – podczas pielgrzymki do Polski, Ojciec św. Jan Paweł II złożył hołd cieniom Marszałka Piłsudskiego i modlił się przy jego grobie w Krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu.   

Środa
14. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1920 – w bitwie pod Ossowem koło Warszawy zginął bohaterski kapelan 236 pułku piechoty Armii Ochotniczej ks. Ignacy Skorupka, stając się symbolem oporu przeciwko bolszewizmowi. Walcząca pod dowództwem gen. Władysława Sikorskiego 5 armia rozpoczęła bitwę nad Wkrą.

  1941 – podpisanie polsko-sowieckiej umowy wojskowej, na mocy której została sformowana Armia Polska w ZSRS pod dowództwem gen. Władysława Andersa.  

  1941 – w bunkrze głodowym w KL Auschwitz-Birkenau został bestialsko zamordowany przez Niemców ojciec Maksymilian Maria Kolbe (ur. 8 stycznia 1894 r.), franciszkanin, twórca ośrodka duszpasterskiego w Niepokalanowie oraz misji franciszkańskich w Japonii, Chinach i Indiach, założyciel Rycerza Niepokalanej i Małego Dziennika, prekursor radiowych rozgłośni katolickich, kanonizowany przez Jana Pawła II w 1982 r.

  1980 – początek strajku w Stoczni Gdańskiej (wówczas im. Lenina), spowodowany zwolnieniem z pracy działaczki Wolnych Związków Zawodowych Anny Walentynowicz, początek Polskiego Sierpnia 1980.

Czwartek
15. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1917 – w Lozannie ukonstytuował się Komitet Narodowy Polski pod przewodnictwem Romana Dmowskiego, uznawany przez część państw Ententy za „oficjalną organizację polską”, czyli de facto emigracyjny rząd polski.

  1920 – rozpoczęła się bitwa z bolszewikami na przedmościu warszawskim (m.in. pod Radzyminem i Nieporętem), w wyniku której zatrzymana została agresja bolszewicka. Początek Bitwy Warszawskiej - największego polskiego zwycięstwa we współczesnych dziejach, uznanego przez Lorda d’Abernona za 18. decydującą bitwę w dziejach świata.

  1988 – wybuchł strajk w kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju, który zapoczątkował szereg protestów robotniczych w całym kraju wymierzonych w reżim komunistyczny.

Piątek
16. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1868 – w ośrodku polskiej emigracji niepodległościowej w Rapperswillu w Szwajcarii w setną rocznicę Konfederacji Barskiej odsłonięto pomnik – kolumnę poświęcony temu zrywowi niepodległościowemu.

  1914 – w Krakowie powołano do życia reprezentację polityczną stronnictw galicyjskich – Naczelny Komitet Narodowy, na którego czele stanął początkowo prezydent miasta Juliusz Leo, a następnie Władysław Leopold Jaworski. W skład NKN weszli działacze Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych oraz Centralnego Komitetu Narodowego. Dzięki wsparciu ministra skarbu Austro-Węgier Leona Bilińskiego, NKN uzyskał zgodę cesarza Franciszka Józefa I na utworzenie Legionów Polskich, które miały walczyć przeciwko Rosji u boku CK Armii. Szefostwo Wydziału Wojskowego NKN, istotnego z punktu widzenia funkcjonowania Legionów Polskich, objął Władysław Sikorski. Komitetowi podporządkowany został działający od 1912 r. Polski Skarb Wojskowy.

  1919 – wybuchło I Powstanie Śląskie.

  1920 – rozpoczęła się zwycięska kontrofensywa wojsk polskich. Uderzenie znad Wieprza w sile pięciu dywizji (Grupa Manewrowa) dowodzonych osobiście przez Marszałka Józefa Piłsudskiego w kierunku Mińska Mazowieckiego, Brześcia i Siedlec, spowodowało odwrót bolszewików.

  1944 w Powstaniu Warszawskim zginął Tadeusz Gajcy (ur. 8 lutego 1922 r.), młody poeta reprezentujący Pokolenie Kolumbów, jeden z twórców konspiracyjnego pisma literackiego Sztuka i Naród. 

Sobota
17. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1920 – miała miejsce bohaterska obrona Zadwórza koło Lwowa („Polskie Termopile”), gdzie 330 ochotników polskich pod dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego stawiło opór kilkunastokrotnie silniejszym oddziałom Armii Konnej Siemiona Budionnego. W walkach zginęło 318 żołnierzy. W tym samym czasie trwała bohaterska obrona Płocka przed bolszewikami. 

Niedziela
18. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1772 – kapitulacja załogi konfederackiej na Jasnej Górze – ostatniego bastionu Konfederacji Barskiej.

  1916 – dowódcy legionowi – Józef Piłsudski, Kazimierz Sosnkowski, Józef Haller i Bolesław Roja – skierowali do Naczelnego Komitetu Narodowego memorandum, w którym zażądali, aby ten wystąpił do władz austriackich z oświadczeniem, że Legiony to „wojsko polskie, które bije się i umiera za niepodległość Polski”. W memorandum postulowano, aby NKN w porozumieniu ze stronnictwami politycznymi działającymi w Warszawie, powołał tymczasowy rząd polski. Zwracano również uwagę na zbyt proaustriacką politykę prowadzoną przez Departament Wojskowy NKN, na którego czele stał Władysław Sikorski, domagając się jego rozwiązania i zastąpienia Wydziałem Wojskowym, w którym zasiadaliby oficerowie legionowi dowodzący żołnierzami na froncie.

  1920 – rząd Francji odrzucił propozycje rumuńskie o zjednoczeniu się państw europejskich przeciwko bolszewickiej Rosji.

  1980 – Międzyzakładowe Komitety Strajkowe w Gdańsku i Szczecinie ogłosiły 21 postulatów strajkowych, w tym m.in: utworzenia niezależnych od władzy związków zawodowych, prawa do strajku, wolności słowa i druku.