Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
22. Lipiec 2019 - 28. Lipiec 2019
Poniedziałek
22. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1807 – Cesarz Napoleon I nadał Konstytucję Księstwu Warszawskiemu.

  1917 – niemieckie władze okupacyjne aresztowały w Warszawie Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego. Aresztowanych przewieziono do Gdańska, a następnie osadzono w twierdzy magdeburskiej, gdzie przebywali do listopada 1918 r. Równolegle Niemcy rozpoczęli aresztowania legionistów, którzy odmówili złożenia przysięgi (zob. 9 lipca 1917 r.), internując ich w obozach odosobnienia (oficerów w Beniaminowie, podoficerów i szeregowców w  Szczypiornie) lub wcielając przymusowo do armii austriackiej i wysyłając na front włoski. W odezwie skierowanej do społeczeństwa żołnierze 5. Pułku Piechoty Legionów legioniści napisali: Za stałą wierność idei – jedziemy do obozu jeńców. Jedziemy dumni ze spełnionego obowiązku i jesteśmy pewni, że tak nas zrozumiecie. Wiemy, że poza bandą pruskich pachołków i sprzedawczyków, stoi jeden wielki Naród – Naród który łącznie z nami, wkrótce znów podejmie walkę z bronią w ręku o wolność i niepodległość Ojczyzny. Wiemy, że postępowanie nasze jest wynikiem woli całego Narodu i że tej woli jak dotychczas, tak w przyszłości, zawsze się podporządkujemy i dlatego też jedziemy weseli i ufni w potęgę czystej sprawy. Polska Organizacja Wojskowa wypowiedziała posłuszeństwo Tymczasowej Radzie Stanu i przeszła do całkowitej konspiracji. 

  1944 – w zajętym przez Armię Czerwoną Chełmie ogłoszono powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN), samozwańczego rządu powołanego przez komunistów dzień wcześniej w Moskwie pod kuratelą Józefa Stalina. Data była w PRL hucznie obchodzona jako święto państwowe i uznawana za początek rządów komunistycznych w Polsce.

  1983 – władze komunistyczne zniosły trwający 586 dni stan wojenny. 

Wtorek
23. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1920 – z polecenia bolszewików polscy komuniści w Moskwie na czele z Julianem Marchlewskim, Feliksem Dzierżyńskim i Feliksem Kohnem zawiązali Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, który w przypadku zwycięstwa Armii Czerwonej miał przejąć władze w Polsce. Od 30 lipca Komitet działał w Białymstoku. 

Środa
24. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1914 – we Lwowie grupa stronnictw politycznych o charakterze prawicowym powołała do życia Centralny Komitet Narodowy. W jego skład weszli przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, Narodowego Związku Chrześcijańsko-Ludowego, Stronnictwo Autonomistów, Lwowskie Stronnictwo Mieszczańskie, Towarzystwo Uczestników Powstania 1863 roku, Stronnictwo Katolicko-Narodowe, a także przedstawiciele Drużyn Bartoszowych i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. CKN wszedł 16 sierpnia 1914 r. w skład Naczelnego Komitetu Narodowego.

  1917 – rozpoczęło się formowanie I Korpusu Polskiego w Mińsku Litewskim. Z rozkazu naczelnego dowódcy armii rosyjskiej gen. Ławra Korniłowa dowódcą korpusu mianowano gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego.

  1919 – Sejm RP uchwalił ustawę powołującą do życia Policję Państwową.

  1920 – Józef Piłsudski powołał Rząd Obrony Narodowej pod przewodnictwem Wincentego Witosa. 

Czwartek
25. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1932 – w Moskwie podpisany został polsko-sowiecki pakt o nieagresji, na mocy którego obie strony zobowiązały się rozstrzygać kwestie sporne wyłącznie na drodze pokojowej. Pakt został zawarty na trzy lata, a w 1934 r. przedłużony do 31 grudnia 1945 r. Pakt został jednostronnie zerwany przez Związek Sowiecki w wyniku agresji na Polskę 17 września 1939 r .

Piątek
26. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1945 – oddział Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” dowodzony przez mjr. Mariana Bernaciaka ps. „Orlik” dokonał brawurowej akcji uwolnienia z transportu kolejowego pod Bąkowcem na Lubelszczyźnie ponad 120 więźniów, wśród nich żołnierzy podziemia niepodległościowego. 

Sobota
27. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1944 przewodniczący Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowej Edward Osóbka Morawski podpisał w Moskwie porozumienie z komisarzem spraw zagranicznych ZSRS Wiaczesławem Mołotowem o wspólnej granicy państwowej. Na mocy dokumentu za podstawę ustalania granic powojennych uznano tzw. Linię Curzona, co oznaczało aneksję przez ZSRS ponad połowy terytorium przedwojennej Polski. 

Niedziela
28. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1944 – dowódca Okręgu Warszawskiego AK płk Antoni Chruściel ps. „Monter” ogłosił mobilizację oddziałów Armii Krajowej w Warszawie.

  1945 – oddziały podziemia antykomunistycznego pod dowództwem kpt Mariana Bernaciaka ps. „Orlik” uwolniły w okolicach Dęblina ponad stu więźniów politycznych przewożonych przez NKWD i UB pociągiem do więzienia we Wronkach.