Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
15. Lipiec 2019 - 21. Lipiec 2019
Poniedziałek
15. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1410 – na polach Grunwaldu wojska polsko-litewskie dowodzone przez króla Władysława II Jagiełłę rozgromiły armię Zakonu Krzyżackiego i sprzymierzonego z nim rycerstwa z Europy Zachodniej. Bitwa była jedną z największych w dziejach średniowiecznej Europy.

  1910 – w Krakowie odbyły się uroczystości 500. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem, połączone z odsłonięciem Pomnika Grunwaldzkiego ufundowanego przez Ignacego Jana Paderewskiego, a wykonanego przez Antoniego Wiwulskiego.  

  1916 – Józef Piłsudski w imieniu Rady Pułkowników wystosował memorandum do władz austriackich domagając się rozszerzenia narodowego charakteru Legionów Polskich poprzez przekształcenie ich w osobny korpus polski, z polską komendą, odznakami, sztandarami.   

Wtorek
16. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1770 – bitwa wojsk Konfederacji Barskiej pod Białymstokiem.

  1936 – w wypadku lotniczym w Gdyni zginął gen. Gustaw Orlicz-Dreszer (ur. 2 października 1889 r.), kawalerzysta Legionów Polskich, wybitny dowódca WP w wojnie polsko-bolszewickiej, jeden z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, dowódca wojsk Marszałka w czasie przewrotu majowego, Inspektor Armii, inspektor obrony powietrznej państwa. 

Środa
17. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1919 – wojska polskie pod dowództwem gen. Wacława Iwaszkiewicza zajęły całą Galicję Wschodnią aż po linię rzeki Zbrucz.

  1944 – Armia Czerwona i NKWD rozbroiły oddziały AK biorące udział w walkach o wyzwolenie Wilna i aresztowały dowódcę Okręgu Wileńskiego AK płk. Aleksandra Krzyżanowskiego ps. „Wilk”.

Czwartek
18. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1944 – II Korpus PSZ na Zachodzie pod dowództwem gen. Władysława Andersa wyswobodził Ankonę. 

Piątek
19. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1989 – w Londynie zmarł nagle Prezydent RP na Uchodźstwie Kazimierz Sabbat (ur. 27 lutego 1913 r.), żołnierz 10 Brygady Kawalerii Pancernej we Francji 1 Dywizji Pancernej w Wielkiej Brytanii, działacz harcerski na emigracji, Prezes Rady Ministrów na Uchodźstwie (1976-86), Prezydent RP na Uchodźstwie w latach 1986-89. W związku ze śmiercią Prezydenta Kazimierza Sabbata, w godzinach wieczornych, odbyło się zaprzysiężenie Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie.

Sobota
20. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1797 – w Reggio koło Bolonii po raz pierwszy została odśpiewana Pieśń Legionów Polskich we Włoszech (zwana też Mazurkiem Dąbrowskiego). Autorem słów był Józef Wybicki, poeta, dramaturg, uczestnik Konfederacji Barskiej i Powstania Kościuszkowskiego oraz współorganizator Legionów Polskich we Włoszech dowodzonych przez gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Muzyka została zaczerpnięta z motywów ludowych. Tekst pieśni ogłoszono po raz pierwszy drukiem w lutym 1799 r. w gazecie „Dekada Legionów”. Pieśń stała się niezwykle popularna wśród środowisk niepodległościowych i powstańczych w XIX i na początku XX wieku, a 26 lutego 1927 r. została oficjalnie uznana za Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. 

Niedziela
21. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1920 – niemieccy robotnicy portowi w Gdańsku odmówili rozładowania statków brytyjskich, wiozących amunicję dla walczących z bolszewikami oddziałów polskich. Niemcy ogłosili zakaz przewozu przez swoje terytorium broni, amunicji i sprzętu wojskowego dla walczącej Polski. W tym samym czasie odbyły się strajki czeskich kolejarzy, które sparaliżowały dostawy broni i sprzętu dla Polski przekazane przez Francję i Węgry.

  1938 – Sejm RP uchwalił przekształcenie Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Akademię Wychowania Fizycznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.