Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
01. Lipiec 2019 - 07. Lipiec 2019
Poniedziałek
01. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1569 – w Lublinie zaprzysiężono unię polsko-litewską (Unia Lubelska), w wyniku której połączono Polskę i Wielkie Księstwo Litewskie w jedno państwo federacyjne, największe w ówczesnej Europie, zwane Rzeczypospolitą Obojga Narodów.

  1920 – wobec zagrożenia nawałą bolszewicką, Sejm powołał Radę Obrony Państwa pod przewodnictwem Józefa Piłsudskiego.

  1942 – w Nowym Jorku śmiercią tragiczną zmarł gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (ur. 22 lipca 1881 r.), żołnierz I Kompanii Kadrowej, wybitny kawalerzysta, adiutant Józefa Piłsudskiego, dowódca 1 Pułku Szwoleżerów, poeta, jedna z najbarwniejszych postaci okresu międzywojennego, ambasador RP w Rzymie. W 1990 r. jego prochy zostały sprowadzone z USA i spoczęły na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

Wtorek
02. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1927 – w Wilnie z udziałem najwyższych władz kościelnych, państwowych i wojskowych, odbyła się koronacja koronami papieskimi Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Środa
03. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1943 – z inicjatywy byłych ministrów II RP Wacława Jędrzejewicza, Henryka Floyar-Rajchmana i Ignacego Matuszewskiego na Walnym Zgromadzeniu Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia w Nowym Jorku powołano Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce Poświęcony Badaniom Najnowszej Historii Polski.

Czwartek
04. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1610 – zwycięska bitwa pod Kłuszynem; wojska polskie pod wodzą hetmana Stefana Żółkiewskiego rozbiły wojska rosyjskie otwierając sobie drogę na Moskwę.

  1943 – w katastrofie lotniczej w Gibraltarze zginął gen. Władysław Sikorski (ur. 20 maja 1891 r.), współorganizator Związku Walki Czynnej, szef Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego, wybitny dowódca w wojnie polsko-bolszewickiej, Szef Sztabu Generalnego (1921-22), dwukrotny premier (1922-1923 i od 30 września 1939 r. ), Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych (od 7 listopada 1939 r.).

Piątek
05. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1916  – I i III Brygada Legionów Polskich stoczyły bitwę z wojskami rosyjskimi gen. Aleksieja Brusiłowa pod Kostiuchnówką na Wołyniu. Bitwa, a szczególnie bój o Polską Górę, przeszła do historii jako najkrwawsza bitwa w dziejach Legionów. Odpierając ataki dwóch dywizji piechoty i czterech dywizji kawalerii rosyjskiej, zginęło ponad dwa tysiące  legionistów. Atak Rosjan został odparty, dzięki czemu udaremnione zostało przełamanie frontu południowo-wschodniego przez rosyjską ofensywę.  Po trzech dniach walk Legiony zostały wycofane za linię rzeki Stochód.

  1946  – władze komunistyczne wprowadziły instytucję cenzury, którą zajmował się Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Urząd decydował o tym, jaka książka, artykuł prasowy, film, sztuka teatralna, program w radiu i telewizji mógł ujrzeć światło dzienne. Cenzura działała do kwietnia 1990 r.

Sobota
06. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1913 – we Lwowie odbył się wielotysięczny Zlot Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” zorganizowany z okazji 50. rocznicy Powstania Styczniowego.

Niedziela
07. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1807 – zawarcie traktatu pokojowego między Francją a Rosją w Tylży, na mocy którego wolą Cesarza Napoleona I zostało ustanowione 22 lipca Księstwo Warszawskie, namiastka odrodzonej Polski.

  1944 – wyzwolenie Wilna przez żołnierzy AK, w ramach Operacji „Ostra Brama”, będącej częścią Akcji „Burza”.