Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
14. Październik 2019 - 20. Październik 2019
Poniedziałek
14. Październik
 • Kartka z kalendarza

  1773 – Sejm (tzw. rozbiorowy) powołał Komisję Edukacji Narodowej- pierwsze w Europie ministerstwo oświaty.

  1917 – w ramach Polskiej Organizacji Wojskowej powołano Konwent Organizacji A, który w nowej sytuacji miał kierować całokształtem działań politycznych i wojskowych piłsudczyków. W skład Konwentu weszli m.in. oficerowie legionowi, którzy dzięki zakonspirowaniu się uniknęli internowania przez Niemców, wśród nich Edward Śmigły – Rydz, Wacław Sieroszewski, Tadeusz Kasprzycki i Bogusław Miedziński. Koordynacją działań politycznych zajmował się Jędrzej Moraczewski, zaś sprawy wojskowe były w gestii Edwarda Śmigłego-Rydza, który został Komendantem Głównym POW.

  1941 – w sowieckim więzieniu na Butyrkach w Moskwie zmarł Aleksander Prystor (ur. 2 stycznia 1874 r.), jeden z czołowych polityków obozu piłsudczykowskiego, bojowiec PPS, żołnierz POW, w II RP m.in. premier w latach 1931-33, poseł, senator, w latach 1935-38 marszałek Senatu.

  1950 – ogłoszono wyroki w procesie IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Sąd skazał dowódcę WiN ppłk. Łukasza Cieplińskiego na karę śmierci, wykonaną 1 marca 1951 r. 

Wtorek
15. Październik
 • Kartka z kalendarza

  1939 – w Warszawie powołano organizację konspiracyjną „Tajna Armia Polska” pod dowództwem mjr. Jana Włodarkiewicza i ppor. Witolda Pileckiego, która z czasem włączyła się w struktury ZWZ-AK.

Środa
16. Październik
 • Kartka z kalendarza

  1929 – Franciszek Żwirko ustanowił na dwuosobowym samolocie RWD-2 pierwszy polski lotniczy rekord świata na wysokości 4 tysięcy metrów.

  1939 – Polska Partia Socjalistyczna przekształciła się w konspiracyjną organizację „Wolność-Równość-Niepodległość”.

  1978 – kolegium kardynalskie w Rzymie wybrało metropolitę krakowskiego prof. Karola kard. Wojtyłę na papieża Kościoła Katolickiego. Przyjął on imię Jan Paweł II. W ciągu 27 lat pontyfikatu Jan Paweł II odbył 104 podróże apostolskie, ogłosił 14 encyklik, 42 listy apostolskie, 14 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich. Był także autorem wielu dramatów i utworów poetyckich. Jako pierwszy Polak po II wojnie światowej został odznaczony w 1993 r. Orderem Orła Białego. Został beatyfikowany 1 maja 2011 r. i kanonizowany 27 kwietnia 2014 r. 

Czwartek
17. Październik
 • Kartka z kalendarza

  1863 – na czele Powstania Styczniowego stanął gen. Romuald Traugutt (ur. 16 stycznia 1826 r., zm. 5 sierpnia 1864 r.), oficer armii rosyjskiej, uczestnik wojny krymskiej, wykładowca inżynierii w szkole Sztabu Generalnego w Petersburgu. Jako gorący patriota włączył się już na początku Powstania do walki, dowodząc oddziałami na Polesiu, a później z polecenia Rządu Narodowego prowadził działalność dyplomatyczną na rzecz powstania na Zachodzie Europy. Jako dyktator przewodził powstaniu od października 1863 r. do kwietnia następnego roku, kiedy to w wyniku zdrady został aresztowany przez Rosjan, sądzony i skazany na karę śmierci, wykonaną na stokach Cytadeli Warszawskiej.

  1939 – w Coetquidan we Francji rozpoczęła się organizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

  1943 – w Baalberg k. Bernburga (filii KL Dachau) został zamordowany przez Niemców Stefan Starzyński (ur. 19 sierpnia 1893 r.), legionista I Brygady, major Wojska Polskiego, w latach 1934-39 komisaryczny prezydent m.st. Warszawy, komisarz cywilny przy Dowództwie Obrony Warszawy we wrześniu 1939 r. 

Piątek
18. Październik
 • Kartka z kalendarza

  1914 – do Łodzi wkroczyły pierwsze oddziały legionowe.

  1920 – oficjalne wstrzymanie działań zbrojnych na froncie polsko-bolszewickim. Józef Piłsudski wydał rozkaz do żołnierzy na zakończenie wojny polsko-bolszewickiej, w którym pisał m.in.: od pierwszej chwili życia swobodnej Polski, wyciągnęło się ku niej mnóstwo pożądliwych rąk, by ją utrzymać w stanie bezsiły, by jeśli już istnieje, była igraszką w ręku innych, biernym polem dla intryg całego świata. Naród polski porwał się jednak do broni, zrobił ogromny wysiłek. Kraj, co w dwa lata potrafił wytworzyć takiego żołnierza, jakim wy jesteście, może spokojnie patrzeć w przyszłość.   

Sobota
19. Październik
 • Kartka z kalendarza

  1813 – w czasie bitwy pod Lipskiem śmierć w nurtach rzeki Elstery poniósł książę Józef Poniatowski (ur. 7 maja 1763 r.), wybitny dowódca w wojnie polsko-rosyjskiej w 1792 r., uczestnik Powstania Kościuszkowskiego, Wódz Naczelny Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego, Marszałek Francji w dobie wojen napoleońskich. Według tradycji jego ostatnie słowa brzmiały: Bóg mi powierzył honor Polaków, Bogu go tylko oddam!

  1919 – w Krakowie odbyło się Święto Zjednoczenia Armii z udziałem Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego, dowódcy Armii Polskiej we Francji gen. Józefa Hallera i dowódcy Armii Wielkopolskiej gen. Józefa Dowbór–Muśnickiego, zwane także „Spotkaniem Trzech Józefów”. 

  1984 – funkcjonariusze komunistycznej Służby Bezpieczeństwa uprowadzili i zamordowali kapelana „Solidarności”, organizatora Mszy św. za Ojczyznę odprawianych w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, ks. Jerzego Popiełuszkę. Ks. Jerzy beatyfikowany został jako męczennik za wiarę 6 czerwca 2010 r. przez papieża Benedykta XVI. 

Niedziela
20. Październik
 • Kartka z kalendarza

  1813 – w czasie bitwy pod Lipskiem śmierć w nurtach rzeki Elstery poniósł książę Józef Poniatowski (ur. 7 maja 1763 r.), wybitny dowódca w wojnie polsko-rosyjskiej w 1792 r., uczestnik Powstania Kościuszkowskiego, Wódz Naczelny Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego, Marszałek Francji w dobie wojen napoleońskich. Według tradycji jego ostatnie słowa brzmiały: Bóg mi powierzył honor Polaków, Bogu go tylko oddam!

  1919 – w Krakowie odbyło się Święto Zjednoczenia Armii z udziałem Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego, dowódcy Armii Polskiej we Francji gen. Józefa Hallera i dowódcy Armii Wielkopolskiej gen. Józefa Dowbór–Muśnickiego, zwane także „Spotkaniem Trzech Józefów”. 

  1984 – funkcjonariusze komunistycznej Służby Bezpieczeństwa uprowadzili i zamordowali kapelana „Solidarności”, organizatora Mszy św. za Ojczyznę odprawianych w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, ks. Jerzego Popiełuszkę. Ks. Jerzy beatyfikowany został jako męczennik za wiarę 6 czerwca 2010 r. przez papieża Benedykta XVI.