Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

Zakres zadania

Wykonywanie zadań opiekuńczych na rzecz osób uprawnionych.

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

Stowarzyszenie "Paczka dla Bohatera" Zawsze z - Wami Bohaterami II 60 000,00 zł
Fundacja Przyjaźni Polsko - Izraelskiej "Zostań w domu" - posiłek dla kombatanta jesienią 145 000,00 zł
Związek Sybiraków Zarząd Główny "Pomoc Bohaterom" w postaci dowozu obiadów dla osób uprawnionych 90 000,00 zł
Stowarzyszenie Monopol Warszawski Pamiętamy i pomagamy Powstańcom Warszawskim podczas pandemii 30 000,00 zł
Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego "Pomagamy zasłużonym dla naszej wolności" 30 000,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR - w służbie środowiskom kombatanckim w czasie stanu epidemii - edycja II 150 000,00 zł
Stowarzyszenie Wolnego Słowa Wykonywanie działań opiekuńczych na rzecz działaczy opozycji antykomunistycznej 70 000,00 zł
Fundacja Wspólnota Pokoleń #PatriotyzmDzisiaj#PosiłekDlaKombatanta II 90 000,00 zł
Stowarzyszenie Zachowania Pamięci o Armii Krajowej OBIADY DLA BOHATERÓW W CZASIE EPIDEMII 80 000,00 zł
Fundacja Nie zapomnij o nas Obiady dla Bohaterów podczas epidemii 90 000,00 zł
Fundacja Mogę Wszystko "MOGĘ I POMAGAM MOIM KOMBATANTOM" 15 000,00 zł
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego Pomoc dla kombatantów w czasie epidemii 20 000,00 zł
Stowarzyszenie Pamięci Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Kresy wdzięczne Bohaterom 30 000,00 zł

 

 

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

  Stowarzyszenie Terapeutów Wsparcie dla kombatantów w trakcie epidemii 0,00

 

 

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VI.5 ogłoszenia

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Podstawa odrzucenia
  1.  
Fundacja Pomocy na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek" Zakup środków ochrony sanitarnej, takich jak bp.: rękawiczki jednorazowego użytku, maseczki ochronne oraz odzież ochronna (zarówno dla osób objętych świadczeniem, jak i przedstawicieli podmiotu realizującego zadanie w zakresie niezbędnym dla jego realizacji), a także pokryć inne koszty niezbędne dla realizacji powyższych zadań publicznych Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Nie załączono wymaganej listy uprawnionych.
  1.  
Fundacja Action-Life Pozytywne społeczeństwo dla kombatantów Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
  1.  
Stowarzyszenie Niezłomna Polska-Dobre Słowo Paczka dla kombatantów w czasie epidemii Odrzucenie - brak działalności statutowej w obszarze zadań objętych konkursem.
  1.  
Fundacja ART. "Akcja Paczka" dostarczanie produktów do Kombatantów i osób represjonowanych Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
  1.  
Stowarzyszenie Nowy Międzychód Kombatantom - wdzięczni mieszkańcy gminy Międzychód Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.   Brak działalności statutowej w obszarze zadań objętych konkursem.
  1.  
Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie Wsparcie Środowiska Kombatanckiego przez Lubaczowskich Strzelców Odrzucenie - brak działalności statutowej w obszarze zadań objętych konkursem.
  1.  
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej "Opieka nad Weteranami AK i Sybirakami Odrzucenie - nie załączono wymaganej listy uprawnionych.
  1.  
Fundacja Świadomi Wolni Obywatele Świadczenie Zadań Opiekuńczych Na Rzecz Środowiska Kombatanckiego, Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Innych Uprawnionych w Związku z Obowiązującym Stanem Epidemii Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz oferta spoza działalności statutowej oferenta.
  1.  
Fundacja Instytut Białowieski Centrum Zrównoważonego Rozwoju "Okrągły Stół dla Puszczy Białowieskiej". Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz oferta spoza działalności statutowej oferenta. Nie załączono wymaganej listy uprawnionych.

Kalendarium

Grudzień
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Biuletyn Kombatant

nr 10 (382) Październik 2022

2022.10