Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2022 roku Punkt Informacyjny Urzędu jest ponownie otwarty. Punkt Informacyjny jest czynny w dniach poniedziałek – piątek w godz. 8.15 – 16.15 (przerwa w godz. 13.00 – 13.30).

 

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Urzędem pod nr 22 276 77 77 lub adresem e-mail: info@kombatanci.gov.pl.

 

Dla ułatwienia kontaktu udostępnione zostały dla Państwa dodatkowe numery telefonów: 22 276-77-48, 22 276-77-72, 22 276-77-47, 22 276-77-46, 22 276-77-73, 22 276-77-51, 22 276-77-39, 22 276-77-79, 22 276-77-55, 22 276-77-19, 22 276-77-49.
Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 1.

Stowarzyszenie „U siebie – At home”

 

„Śladami Gieni ze ściany” - przygotowanie i przeprowadzenie gry edukacyjnej, upowszechniającej wiedzę na temat dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu dla dzieci i młodzieży przy ulicy Przemysłowej w Łodzi i kultywującej pamięć o jego dziecięcych ofiarach. 0,00
 2. Brygada Polskich Drużyn Strzeleckich Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Kunów 0,00
 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomiczno – Handlowych Międzyszkolny Festiwal Muzyczny „Warmińskie Inspiracje” 0,00
 4. Związek Harcerstwa Polskiego "Mosty Pamięci - Mauthausen 2020" Organizacja wyjazdu reprezentacji Związku Harcerstwa Polskiego na wyprawę pamięci o obozie Mauthausen-Gusen w Austrii 0,00
 5. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Śladami 2 Korpusu Polskiego 0,00
 6. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Harcerska wyprawa z okazji 76. rocznicy Bitwy o Monte Casino i 50 rocznicy śmierci gen. W. Andersa 0,00
 7. Stowarzyszenie SOCIUS "Społeczność lokalna pamięta" 0,00
 8. Stowarzyszenie Niezłomna Polska- Dobre Słowo Polskie melodie - w hołdzie Bohaterom Bitwy Warszawskiej 0,00
 9. Stowarzyszenie Niezłomna Polska- Dobre Słowo Katyń - zostaną po nas guziki 0,00
 10. Stowarzyszenie Niezłomna Polska- Dobre Słowo Cześć i chwała Bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920 r (sesja naukowa) 0,00
 11. Stowarzyszenie Historyczne Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego w Nysie Szlak Legionu Włoskiego Generała Dąbrowskiego 0,00
 12. Fundacja AVE Wisłą Przez Miasto Nieujarzmione - edycja XV 0,00

 

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VII.5 ogłoszenia

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 1. Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D. O. K.” z siedzibą
w Przemyślu
Rekonstrukcja Historyczna OPERACJA BARBAROSSA Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 2. Porozumienie Młodzieży Demokratycznej Seria spotkań kombatantów z młodzieżą Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 3. Stowarzyszenie Ziemiaństwa Polskiego Tablica upamiętniająca akowców okręgu łódzkiego Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego projektu
 4. Fundacja Walczącym o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych Zjazd Formacji Niepodległościowej w 35-lecie powstania Polskiej Partii Niepodległościowej, jako płaszczyzna   współpracy środowisk, które po raz drugi w poprzednim stuleciu odzyskały niepodległość Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego projektu.
 5. Fundacja „Towarzystwo Jopertingu” Tablica upamiętniająca żołnierzy AK okręgu wileńskiego Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć
w ramach jednego projektu oraz oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
 6. Fundacja Budowy Kompleksów Mieszkalnych „Wiarus” „Poznać i pamiętać” Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
 7. Fundacja Retro im. Mieczysława Fogga Koncert Artyści Niepodległej 1920” Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 8. Fundacja Imperio „Westerplatte – 81 lat później” - konkurs dla młodzieży i seniorów województwa Pomorskiego Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 9. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego X Konferencja Świętokrzyska roboczy tytuł "Polska po pandemii" - Nowa normalność Odrzucenie - zaprezentowane w ofercie zadanie jest spoza zakresu zadań objętych Otwartym Konkursem Ofert na 2020 rok.
 10. Fundacja Armenian Foundation Polski Ormianin w Powstaniu Listopadowym - Generał Walenty Andrychowicz Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Do oferty nie dołączono wymaganych załączników (opinii Instytutu Pamięci Narodowej, pisemnej zgody dysponenta terenu).
 11. Fundacja Agencja Małych Mediów Jednolita tablica i obelisk upamiętniający zabitych przez Niemców za ukrywanie Żydów Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć   w ramach realizacji jednego projektu.
 12. Stowarzyszenie Odra Niemen, Oddział Mazowiecki Upamiętnianie mieszkańców Sulejówka zamordowanych w Katyniu Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 13. Liga Obrony Kraju - Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Myślenicach XIV powiatowe zawody strzeleckie dla dzieci i młodzieży z powiatu myślenickiego z pokazu 102 rocznicy odzyskania niepodległości" Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne. Oferta złożona przez podmiot nieuprawniony.
 14. Stowarzyszenie "Wolni i Solidarność" Obchody 40-lecia powstania NSZZ Solidarność Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego projektu.
 15. Stowarzyszenie Kulturalne A LA LONGUE XII Podlaski Rajd Śladami Żołnierzy 5. i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 16. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Dziemiany "Za rękę z partyzantami AK po wojennych duktach dziemiańskich lasów" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego projektu.
 17. Fundacja "Wolność i Niepodległość" "Patriotyczny koncert muzyczny z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej" Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 18. STS MEDIA sp. z o. o. "Patriotyczny koncert muzyczny z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej" Odrzucenie - oferta złożona przez nieuprawniony podmiot.
 19. Fundacja "Dla naszych dzieci" Myśmy szli i szli zdziesiątkowani Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć
w ramach jednego projektu.
 20. Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra Konkurs Historyczny Patria Nostra - V edycja Wielkopolska Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 21. Fundacja im. Anny i Henryka Świątkowskich Syberyjskie artefakty w Polsce Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 22. Stowarzyszenie „Paczka dla Bohatera” IV Wakacje dla Bohatera Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 23. Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” Wykonanie tablicy upamiętniającej Marszałka Józefa Piłsudskiego Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
 24. Fundacja In Blessed Art Tablice informacyjne i pamiątkowe o 1. kompani 13. Batalionu Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 25. Fundacja AriAri Zapomniane Miejsca Pamięci. Kujawy i Ziemia Dobrzyńska Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć
w ramach jednego projektu.
 26. Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. "WIR" Piknik historyczny w Brodziakach 2020 Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 27. Stowarzyszenie Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk. Jana Kozietulskiego Renowacja rodzinnego grobu Stanisława Kwasieborskiego, autora książki „Od Wisły do Korostenia” - wspomnień ochotnika 201 Pułku Szwoleżerów Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 28. Stowarzyszenie Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego w Opolu "Wigilia ułańska 2020" Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 29. Fundacja Sensoria Nagroda BohaterONy 2020 im. Powstańców Warszawskich. Spot promujący konkurs Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 30. Klub Seniora "Pogodny Uśmiech" XII Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 31. Fundacja Kochania Poznania Z Poznania do powstania. Wielkopolanie w Powstaniu Warszawskim Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego projektu.
 32. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej Śladami Piłsudskiego na Fetę Wolności Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne oraz oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
 33. Stowarzyszenie Szersze Horyzonty Wyśpiewaj Wolność - Grybowski Koncert dla Niepodległej Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne oraz oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
 34. Fundacja "Pro Posnania" Patriotyczny Rajd szlakiem Błogosławionej Poznańskiej Piątki Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 35. Fundacja Luminar Bitwa pod Komarowem 1920. Młodzież a Największa Kawaleryjska Bitwa XX wieku Odrzucenie - ofeta zawiera uchybienia formalne.
 36. Stowarzyszenie EUREKA Upamiętnienie ewakuacji drogą morską więźniów obozu Stutthof przez Rugię do Danii w 1945 roku Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 37. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sarzyna Historyczny escaperoom Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 38. Stowarzyszenie Scena Babel Lokalni bohaterowie. Portrety i wspomnienia Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 39. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej ARMIA OCHOTNICZA - cnoty młodego pokolenia Warszawy 1920-2020 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć
w ramach jednego projektu.
 40. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej ARMIA OCHOTNICZA - cnoty młodego pokolenia Zadwórza 1920-2020 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć
w ramach jednego projektu.
 41. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej ARMIA OCHOTNICZA - cnoty młodego pokolenia Grodno 1920-2020 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć
w ramach jednego projektu.

Kalendarium

Lipiec
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Biuletyn Kombatant

nr 5 (377) Maj 2022

2022.05