Drukuj

Uprawnienia wynikające z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Uprawnienia wynikające z ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Uprawnienia wynikające z ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich


Uprawnienia wynikające z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
 • Wniosek o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych - DOC / PDF
 • Wniosek o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych dla osób mieszkających poza granicami UE - DOC / PDF
 • Wniosek dla członka rodziny zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych - DOC / PDF
 • Oświadczenie w sprawie działalności w opozycji antykomunistycznej lub podlegania represjom - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dla osób mieszkających w Polsce - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dla osób mieszkających na terenie UE lub EFTA - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dla osób mieszkających poza granicami UE lub EFTA - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających w Polsce - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających na terenie UE lub EFTA - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających poza granicami UE lub EFTA - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających w Polsce - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających na terenie UE lub EFTA - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających poza granicami UE lub EFTA - DOC / PDF
 • Wniosek o zmianę sposobu wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób mieszkających w Polsce - DOC / PDF
 • Wniosek o zmianę sposobu wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób mieszkających na terenie UE lub EFTA - DOC / PDF
 • Wniosek o zmianę sposobu wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób mieszkających poza granicami UE lub EFTA - DOC / PDF
 • Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe - PDF
 • Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na leczenie uzdrowiskowe w 2021 roku - DOC / PDF
 • Wniosek o objęcie działaczy opozycji antykomunistycznej ubezpieczeniem zdrowotnym - DOC / PDF
 • Oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na zakup aparatów słuchowych na podstawie faktury VAT - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na zakup aparatów słuchowych na podstawie faktury pro forma - DOC PDF

Uprawnienia dla celów emerytalno-rentowych o nielegalnej działalności opozycyjnej

 • Wniosek o potwierdzenie okresu pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce (obowiązuje od 30 maja 2021 roku) - DOC / PDF
 • Wniosek o potwierdzenie okresu pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce dla osób mieszkających poza granicami UE (obowiązuje od 30 maja 2021 roku) - DOC / PDF
 • Wniosek o wydanie decyzji o potwierdzeniu świadczenia pracy na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku (art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS) - DOC / PDF
 • Wniosek o wydanie decyzji o potwierdzeniu świadczenia pracy na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku (art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS) dla osób mieszkających poza granicami UE - DOC / PDF
 • Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej niewykonywanie pracy z przyczyn politycznych przed dniem 31 lipca 1990 roku (art. 6 ust. 2 pkt 6 "a" ustawy o emeryturach i rentach z FUS) - DOC / PDF
 • Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej niewykonywanie pracy z przyczyn politycznych przed dniem 31 lipca 1990 roku (art. 6 ust. 2 pkt 6 "a" ustawy o emeryturach i rentach z FUS) dla osób mieszkających poza granicami UE - DOC / PDF

 Uprawnienia żołnierzy-górników

Uprawnienia cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

Wyróżnienia honorowe

Inne
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że pobyt w niewoli, więzieniu, obozie koncentracyjnym lub obozie dla internowanych był skutkiem prowadzenia działalności kombatanckiej lub równorzędnej z działalnością kombatancką - DOC / PDF