Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
01. Sierpień 2022 - 07. Sierpień 2022
Poniedziałek
01. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji, co dało początek I wojnie światowej.

  1944 w Warszawie o godz. 17.00 (Godzina „W”) wybuchło, trwające 63 dni Powstanie. Przystąpiło do niego ok. 30 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego (głównie z Armii Krajowej). Powstańcy dowodzeni przez płk Antoniego Chruściela ps. „Monter” za główny cel przyjęli – zgodnie z założeniami Akcji „Burza” – oswobodzenie stolicy z rąk niemieckich i ustanowienie polskiej władzy cywilnej i wojskowej podległej legalnemu Rządowi RP rezydującemu w Londynie, zanim do stolicy wkroczy Armia Czerwona.

Wtorek
02. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – na wieść o wypowiedzeniu przez Niemcy wojny Rosji z krakowskich Oleandrów wyruszył siedmioosobowy patrol konny pod dowództwem Władysława Beliny-Prażmowskiego z zadaniem rozpoznania terenu przygranicznego.

  1940 – w Wielkiej Brytanii sformowany został dywizjon myśliwski nr 303 im. Tadeusza Kościuszki.

  1944 – w KL Sachsenhausen został zamordowany przez Niemców gen. Stefan Rowecki ps. „Grot” (ur. 25 grudnia 1895 r.), legionista I Brygady, wybitny dowódca i teoretyk wojskowości, Komendant Główny Związku Walk Zbrojnej i Armii Krajowej, aresztowany 30 czerwca 1943 r. w Warszawie. 

Środa
03. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – w krakowskich Oleandrach odbyła się mobilizacja oddziałów strzeleckich oraz sformowana została I Kompania Kadrowa, w skład której weszło 144 żołnierzy ze Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich. Józef Piłsudski wygłosił do żołnierzy „Kadrówki” historyczny rozkaz, w którym stwierdził, że stają się kadrą, z której rozwinie się przyszła Armia Polska. 

Czwartek
04. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1923 – rozkazem Ministra Spraw Wojskowych gen. Stanisława Szeptyckiego dzień 15 sierpnia – rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku – ustanowiony został Świętem Żołnierza Polskiego.

  1937 – Burmistrz Magdeburga ofiarował Polsce budynek, w którym więziony był przez Niemców w latach 1917-18 Józef  Piłsudski.

  1944 – na warszawskiej Ochocie i Woli Niemcy, wspomagani przez wojska SS RONA i rekrutujące się z kryminalistów oddziały Oskara Dirlewangera, rozpoczęli, trwającą trzy dni, masakrę ludności cywilnej. Zamordowano blisko 40 tysięcy Polaków (najwięcej – kilkanaście tysięcy osób, 5 sierpnia w czasie tzw. „czarnej soboty”).

  1944 – w Powstaniu Warszawskim podczas walk na Pl. Teatralnym zginął Krzysztof Kamil Baczyński (ur. 22 stycznia 1921 r.), wybitny poeta „Pokolenia Kolumbów”, żołnierz Szarych Szeregów i AK.

  1958 – w ramach walki z Kościołem władze komunistyczne nakazały usuwanie krzyży z sal lekcyjnych, co spotkało się z masowymi protestami duchowieństwa i wiernych. 

Piątek
05. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1772 – działając w oparciu o zawarty w Petersburgu „Pakt Trzech Czarnych Orłów”, Rosja, Prusy i Austria dokonały pierwszego rozbioru Polski, zagarniając prawie 30 procent terytorium Rzeczypospolitej.

  1864 – z rozkazu władz rosyjskich na stokach Cytadeli Warszawskiej zostali straceni przywódcy Powstania Styczniowego - członkowie Rządu Narodowego na czele z gen. Romualdem Trauguttem.

  1915 – po wejściu wojsk niemieckich do Warszawy, Polska Organizacja Wojskowa wyszła z konspiracji, a jej trzystuosobowy oddział, pod dowództwem Tadeusza Żulińskiego, zwany Batalionem Warszawskim wyruszył na front, gdzie dołączył do I Brygady Legionów. 

  1945 – oddziały partyzanckie dowodzone przez Antoniego Hedę ps. „Szary” rozbiły komunistyczne więzienie w Kielcach, uwalniając ponad pół tysiąca więźniów politycznych.

Sobota
06. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – o godz. 3.00 rano z krakowskich Oleandrów wymaszerowała I Kompania Kadrowa pod dowództwem por. Tadeusza Kasprzyckiego. O godz. 9.45 żołnierze Kadrówki obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i wkroczyli na teren zaboru rosyjskiego, docierając po południu do Słomnik.

  1916 – w rocznicę wymarszu Kadrówki, w Piasecznie na Wołyniu Józef Piłsudski uhonorował legionistów I Brygady Legionów odznaką „Za Wierną Służbę”, wykonaną według projektu żołnierza Legionów Wojciecha Jastrzębowskiego, w II Rzeczypospolitej wybitnego plastyka, autora wzorów międzywojennych monet. Do wzoru tego odznaczenia nawiązuje odznaka „Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki”. W Warszawie z inspiracji Polskiej Organizacji Wojskowej na stokach Cytadeli odbyła się wielotysięczna manifestacja w 52. rocznicę stracenia przez Rosjan Romualda Traugutta i pozostałych członków Rządu Narodowego.

  1920 – Józef Piłsudski wydał rozkaz nr 8358/III, nakazujący przeniesienie Frontu Północno-Wschodniego na linię Wisły, odpieranie ataków bolszewickich na przedpolu warszawskim oraz przegrupowanie armii i kontruderzenie znad Wieprza. Plan ujęty w rozkazie przesądził o zwycięstwie nad Armią Czerwoną w Bitwie Warszawskiej.

  1922 – w Krakowie powołano Związek Legionistów Polskich, zrzeszający byłych żołnierzy Legionów Polskich.

  1924 – z inicjatywy legionistów zorganizowany został I Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej.

  1934 – rozpoczęła się budowa Kopca Józefa Piłsudskiego na krakowskim Sowińcu.

  1981 – z inicjatywy środowisk niepodległościowych Ziemi Świętokrzyskiej i Małopolskiej odrodzony został Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. 

Niedziela
07. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – I Kompania Kadrowa zajęła Miechów. Patrole strzeleckie stoczyły potyczki z podjazdem dywizji kawalerii rosyjskiej gen. Nowikowa. W Krakowie Józef Piłsudski poinformował Komisję Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, że już 3 sierpnia 1914 r. w Warszawie powstał Rząd Narodowy, który powierzył mu obowiązki Wodza Naczelnego. Choć powołanie rządu było fikcją, Piłsudskiemu zależało na zmobilizowaniu tym faktem społeczeństwa do zbrojnego wystąpienia przeciwko Rosji.

  1920 – Węgrzy zadeklarowali wojskową pomoc dla walczącej z bolszewikami Polski w sile 30 tysięcy żołnierzy kawalerii. Rząd Czechosłowacji nie wyraził zgody na przejazd wojska węgierskiego przez swoje terytorium.
Raport 2016-2023

202306