Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
04. Lipiec 2022 - 10. Lipiec 2022
Poniedziałek
04. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1610 – zwycięska bitwa pod Kłuszynem; wojska polskie pod wodzą hetmana Stefana Żółkiewskiego rozbiły wojska rosyjskie otwierając sobie drogę na Moskwę.

  1943 – w katastrofie lotniczej w Gibraltarze zginął gen. Władysław Sikorski (ur. 20 maja 1891 r.), współorganizator Związku Walki Czynnej, szef Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego, wybitny dowódca w wojnie polsko-bolszewickiej, Szef Sztabu Generalnego (1921-22), dwukrotny premier (1922-1923 i od 30 września 1939 r. ), Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych (od 7 listopada 1939 r.).

Wtorek
05. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1916  – I i III Brygada Legionów Polskich stoczyły bitwę z wojskami rosyjskimi gen. Aleksieja Brusiłowa pod Kostiuchnówką na Wołyniu. Bitwa, a szczególnie bój o Polską Górę, przeszła do historii jako najkrwawsza bitwa w dziejach Legionów. Odpierając ataki dwóch dywizji piechoty i czterech dywizji kawalerii rosyjskiej, zginęło ponad dwa tysiące  legionistów. Atak Rosjan został odparty, dzięki czemu udaremnione zostało przełamanie frontu południowo-wschodniego przez rosyjską ofensywę.  Po trzech dniach walk Legiony zostały wycofane za linię rzeki Stochód.

  1946  – władze komunistyczne wprowadziły instytucję cenzury, którą zajmował się Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Urząd decydował o tym, jaka książka, artykuł prasowy, film, sztuka teatralna, program w radiu i telewizji mógł ujrzeć światło dzienne. Cenzura działała do kwietnia 1990 r.

Środa
06. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1913 – we Lwowie odbył się wielotysięczny Zlot Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” zorganizowany z okazji 50. rocznicy Powstania Styczniowego.

Czwartek
07. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1807 – zawarcie traktatu pokojowego między Francją a Rosją w Tylży, na mocy którego wolą Cesarza Napoleona I zostało ustanowione 22 lipca Księstwo Warszawskie, namiastka odrodzonej Polski.

  1944 – wyzwolenie Wilna przez żołnierzy AK, w ramach Operacji „Ostra Brama”, będącej częścią Akcji „Burza”.

Piątek
08. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1920 – początek wielkiej ofensywy wojsk bolszewickich na Warszawę. Dowódca Frontu Zachodniego Michaił Tuchaczewski wydał rozkaz, w którym pisał: Armia spod Czerwonego Sztandaru i armia łupieżczego Białego Orła stają twarzą w twarz w śmiertelnym pojedynku. Po trupie białej Polski jaśnieje droga ku ogólnoświatowej pożodze. Na naszych bagnetach poniesiemy szczęście i pokój ludzkości. Do Wilna, Mińska, Warszawy! Naprzód marsz! 

Sobota
09. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1521 – poświęcenie i zawieszenie na Wawelu Dzwonu Zygmunta, ufundowanego przez króla Zygmunta I Starego, wykonanego w pracowni ludwisarskiej Hansa Behama z Norymbergii. Dzwon – największy w Polsce i należący do tzw. polskich relikwii – waży prawie 13 ton i ma średnicę 242 cm, a do jego rozkołysania potrzeba 12 silnych ludzi. Płaszcz dzwonu jest ozdobiony wizerunkami św. Zygmunta i św. Stanisława oraz godłami Rzeczypospolitej – Orła i Pogoni. Dzwon Zygmunta bije jedynie w najważniejszych dla Polski i Kościoła momentach (np. koronacjach i pogrzebach królewskich, pogrzebu Marszałka Józefa Piłsudskiego w 1935 r., agresji niemieckiej na Polskę w 1939 r., wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską w 1978 r., w dniu katastrofy smoleńskiej i pogrzebu Pary Prezydenckiej w 2010 r.).

  1917 – wobec zmiany sytuacji międzynarodowej (m.in. włączenia się Stanów Zjednoczonych do wojny przeciwko Niemcom, obalenia caratu w Rosji w wyniku rewolucji lutowej oraz niepowodzeń państw centralnych na froncie zachodnim) Józef Piłsudski podjął decyzję o całkowitym zerwaniu dotychczasowego taktycznego sojuszu z Austro-Węgrami i Niemcami. Jako bezpośredni pretekst posłużyć miała odmowa złożenia przysięgi na „wierne braterstwo broni z Niemcami i Austrią”. Jak stwierdzał Piłsudski na naradzie z najbliższymi współpracownikami: Nasza wspólna droga z Niemcami skończyła się. Rosja – nasz wspólny wróg w tej światowej wojnie, skończyła swoją rolę. Wspólny interes przestał istnieć. Wszystkie nasze i niemieckie interesy układają się przeciw sobie. W interesie Niemiec leży przede wszystkim pobicie aliantów; w naszym – by alianci pobili Niemców. (…). Dlatego też wy do tej Armii Polskiej [tj. Polnische Wehrmacht – JJK] nie pójdziecie. Dlatego dawno już wydałem rozkaz POW, by nie robili rekrutacji do Legionów i teraz do tego wojska, a tylko do tajnej organizacji. Mówimy Niemcom otwarcie, że nasze drogi się rozeszły i że idziemy swoją drogą”. Decyzji Piłsudskiego podporządkowały się w całości oddziały wywodzące się z I Brygady oraz częściowo z III Brygady Legionów, łącznie ponad 4000 osób. Dało to początek tzw. kryzysowi przysięgowemu. Większość legionistów II Brygady, wraz z jej kadrą dowódczą (m.in. Józef Haller, Marian Żegota-Januszajtis) przysięgę złożyli i jako Polski Korpus Posiłkowy, pod dowództwem płk. Zygmunta Zielińskiego, w sile blisko 7000 żołnierzy, zostali przeniesieni do Przemyśla.  

Niedziela
10. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1930 – ukazało się pierwsze wydanie czasopisma "Skrzydlata Polska".

  1941 – doszło do pogromu w Jedwabnem, w którym życie straciło co najmniej 340 osób.