Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
18. Lipiec 2022 - 24. Lipiec 2022
Poniedziałek
18. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1944 – II Korpus PSZ na Zachodzie pod dowództwem gen. Władysława Andersa wyswobodził Ankonę. 

Wtorek
19. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1989 – w Londynie zmarł nagle Prezydent RP na Uchodźstwie Kazimierz Sabbat (ur. 27 lutego 1913 r.), żołnierz 10 Brygady Kawalerii Pancernej we Francji 1 Dywizji Pancernej w Wielkiej Brytanii, działacz harcerski na emigracji, Prezes Rady Ministrów na Uchodźstwie (1976-86), Prezydent RP na Uchodźstwie w latach 1986-89. W związku ze śmiercią Prezydenta Kazimierza Sabbata, w godzinach wieczornych, odbyło się zaprzysiężenie Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie.

Środa
20. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1797 – w Reggio koło Bolonii po raz pierwszy została odśpiewana Pieśń Legionów Polskich we Włoszech (zwana też Mazurkiem Dąbrowskiego). Autorem słów był Józef Wybicki, poeta, dramaturg, uczestnik Konfederacji Barskiej i Powstania Kościuszkowskiego oraz współorganizator Legionów Polskich we Włoszech dowodzonych przez gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Muzyka została zaczerpnięta z motywów ludowych. Tekst pieśni ogłoszono po raz pierwszy drukiem w lutym 1799 r. w gazecie „Dekada Legionów”. Pieśń stała się niezwykle popularna wśród środowisk niepodległościowych i powstańczych w XIX i na początku XX wieku, a 26 lutego 1927 r. została oficjalnie uznana za Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. 

Czwartek
21. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1920 – niemieccy robotnicy portowi w Gdańsku odmówili rozładowania statków brytyjskich, wiozących amunicję dla walczących z bolszewikami oddziałów polskich. Niemcy ogłosili zakaz przewozu przez swoje terytorium broni, amunicji i sprzętu wojskowego dla walczącej Polski. W tym samym czasie odbyły się strajki czeskich kolejarzy, które sparaliżowały dostawy broni i sprzętu dla Polski przekazane przez Francję i Węgry.

  1938 – Sejm RP uchwalił przekształcenie Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Akademię Wychowania Fizycznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Piątek
22. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1807 – Cesarz Napoleon I nadał Konstytucję Księstwu Warszawskiemu.

  1917 – niemieckie władze okupacyjne aresztowały w Warszawie Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego. Aresztowanych przewieziono do Gdańska, a następnie osadzono w twierdzy magdeburskiej, gdzie przebywali do listopada 1918 r. Równolegle Niemcy rozpoczęli aresztowania legionistów, którzy odmówili złożenia przysięgi (zob. 9 lipca 1917 r.), internując ich w obozach odosobnienia (oficerów w Beniaminowie, podoficerów i szeregowców w  Szczypiornie) lub wcielając przymusowo do armii austriackiej i wysyłając na front włoski. W odezwie skierowanej do społeczeństwa żołnierze 5. Pułku Piechoty Legionów legioniści napisali: Za stałą wierność idei – jedziemy do obozu jeńców. Jedziemy dumni ze spełnionego obowiązku i jesteśmy pewni, że tak nas zrozumiecie. Wiemy, że poza bandą pruskich pachołków i sprzedawczyków, stoi jeden wielki Naród – Naród który łącznie z nami, wkrótce znów podejmie walkę z bronią w ręku o wolność i niepodległość Ojczyzny. Wiemy, że postępowanie nasze jest wynikiem woli całego Narodu i że tej woli jak dotychczas, tak w przyszłości, zawsze się podporządkujemy i dlatego też jedziemy weseli i ufni w potęgę czystej sprawy. Polska Organizacja Wojskowa wypowiedziała posłuszeństwo Tymczasowej Radzie Stanu i przeszła do całkowitej konspiracji. 

  1944 – w zajętym przez Armię Czerwoną Chełmie ogłoszono powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN), samozwańczego rządu powołanego przez komunistów dzień wcześniej w Moskwie pod kuratelą Józefa Stalina. Data była w PRL hucznie obchodzona jako święto państwowe i uznawana za początek rządów komunistycznych w Polsce.

  1983 – władze komunistyczne zniosły trwający 586 dni stan wojenny. 

Sobota
23. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1920 – z polecenia bolszewików polscy komuniści w Moskwie na czele z Julianem Marchlewskim, Feliksem Dzierżyńskim i Feliksem Kohnem zawiązali Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, który w przypadku zwycięstwa Armii Czerwonej miał przejąć władze w Polsce. Od 30 lipca Komitet działał w Białymstoku. 

Niedziela
24. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1914 – we Lwowie grupa stronnictw politycznych o charakterze prawicowym powołała do życia Centralny Komitet Narodowy. W jego skład weszli przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, Narodowego Związku Chrześcijańsko-Ludowego, Stronnictwo Autonomistów, Lwowskie Stronnictwo Mieszczańskie, Towarzystwo Uczestników Powstania 1863 roku, Stronnictwo Katolicko-Narodowe, a także przedstawiciele Drużyn Bartoszowych i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. CKN wszedł 16 sierpnia 1914 r. w skład Naczelnego Komitetu Narodowego.

  1917 – rozpoczęło się formowanie I Korpusu Polskiego w Mińsku Litewskim. Z rozkazu naczelnego dowódcy armii rosyjskiej gen. Ławra Korniłowa dowódcą korpusu mianowano gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego.

  1919 – Sejm RP uchwalił ustawę powołującą do życia Policję Państwową.

  1920 – Józef Piłsudski powołał Rząd Obrony Narodowej pod przewodnictwem Wincentego Witosa.